Kulturkanon i undervisningen
 

Links

Hjemmesider, der omhandler Østbroen

http://kulturkanon.kum.dk/

http://www.highways.dk/danmark/broer/storebaeltsbro.php

http://www.storebaelt.dk/kollage/broen/broenfakta

http://osb.oeresundsbron.dk/frontpage/?lang=45

http://osb.oeresundsbron.dk/frontpage/?lang=45&area=bron

http://da.wikipedia.org/wiki/Kategori:Broer (bl.a. terminologi)

http://forsvaret.dk/VTSSTB/Den+faste+forbindelse+over+Storeb%C3%A6lt/%C3%98stbroen/

http://www.almanak.dk/ (gå til) Arkitekturkanon

http://bibliotek.dk/ (fritekst): Storebæltsbro 

Bekendtgørelse om sejlads gennem Østbroen og Vestbroen i Storebælt (oversigtstegninger)

http://asp.vejtid.dk/artikel.asp?stiknr=91&page=1#

FOFT Nyt 1-2001.indd

Storebæltsforbindelsen, Østbroen

http://www.cowi.dk/cowi/da/topmenu/aboutcowi/Historienomcowi/199000/verdensrekordmedstorebaeltsforbindelsen/

http://www.cowi.dk/ (søg: storebælt)

Skolemateriale fra eksperimentariet (s. 8,9)

 

Hjemmesider, der omhandler Arkitekterne Dissing & Weitling

http://www.dw.dk/

Kulturkanon i Pdf-format

http://www.kulturkanon.dk/

http://www.dr.dk/ (udvalgte sektioner) → kultur → kulturkanon

 

Ingeniører:

http://www.cowi.dk/ (søg: storebælt)

http://www.ramboll.dk/dan/new.htm  presse → publikationer → generelle → (fx) årsprofil 2000

 

Landskabsarkitekter:

http://www.vesterholt.dk/

 

Udsmykning, kunstner:

http://www.kid.dk/Kunstner.asp?ObjectId=986

 

Supplerende stof:

http://www.big.dk/ (klik på ”bro” 2006)

http://www.highways.dk/danmark/broer/

http://www.teknologisk.dk/byggeri/354

http://www.teknologisk.dk/byggeri

http://byggeri.ds.dk/default.asp?mId=169&ArtId=494

http://www.sbi.dk/

http://www.sbi.dk/byggeteknik/konstruktioner

http://www.dr.dk/kanon/index.asp

http://www.dr.dk/kanon/officielKanon/billedkunst.asp

http://www.dr.dk/kanon/officielKanon/film.asp

http://www.dr.dk/kanon/officielKanon/litteratur.asp

http://www.dr.dk/kanon/officielKanon/partitur.asp

http://www.dr.dk/kanon/officielKanon/populaer.asp

http://www.dr.dk/kanon/officielKanon/scenekunst.asp

http://www.dr.dk/kanon/officielKanon/boerne.asp