Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 6

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Sult og Dogme

Fag: mediefag og samfundsfag

 

Filmens instruktør, Henning Carlsen, mener selv, at Sult på en måde er en dogmefilm forud for sin tid. For at fastholde subjektiviteten, nærheden, tidløsheden og for at fremkalde den særlige grå stemning var han sammen med fotografen, Henning Christiansen, nødt til at opfinde et sæt regler, som blev fulgt meget stramt.

 

  • Læs de regler, som Lars v. Trier og Thomas Vinterberg opfandt i 1995, Dogme95 -reglerne  og sammenlign med Sult. Hvilke dogmeregler kan I se i anvendelse på Sult.
  • Se interviewet med Henning Carlsen (DVD) og gør rede for, hvor han mener, filmen er forud for sin tid i forhold til dogmereglerne. Påvis konkret de steder i filmen, hvor dogme- eller andre regler bruges.
  • Hvad betyder det for det færdige resultat, at der er brugt regler? Er filmen blevet bedre af det? Kan det passe at brugen af et filmisk regelsæt giver instruktøren frihed?
  • Carlsen og Trier er ikke de første eller eneste instruktører, der har lavet regler for deres film – nævn andre eksempler og undersøg hvad der er kommet ud af det.
  • Hvilke regler kunne du/I tænke jer at arbejde efter i jeres kommende medieproduktion?

Kilder:

  • Carlsen samtale (dvd)

Links:

 

Hans Oluf Schou