Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 4

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Sult – outsider tematik

Fag: mediefag, dansk, engelsk, religion

 

Hovedpersonen i Sult er i familie med mange desperate, fremmedgjorte, ensomme og alligevel stolte unge mænd i litteratur og film.

 

  • Sammenlign anslaget til filmen ’Taxi Driver’ (1976) med starten på Sult og diskuter forskelle og ligheder mellem de to hovedpersoner. Sammenlign f.eks. konkret, hvordan vi filmisk får de to personer præsenteret. I begge film er storbyen rammen om historierne – hvad bruges det til, når man ser bort fra tids- og størrelsesforskelle. Begge hovedpersoner har et sort syn på livet – hvordan adskiller deres mål med livet sig?
  • Sammenlign hovedpersonen i Sult med den tragiske jeg-fortæller, Patrick Batemann, i Bret Easton Ellis’ portræt af en ensom psykopat i romanen ’American Psycho’ (1991). Har hovedpersonen i Sult en psyke, der kunne gøre ham til morder eller massemorder – argumentér for og imod.
  • En af 1980’ernes betydeligste poeter var Michael Strunge, der begik selvmord i 1986. Strunge skrev ofte såkaldt sort poesi, hvor desillusion og oprørstrang skiftede. Han følte sig splittet og fremmedgjort. Find et centralt digt af Strunge og sammenlign hans livsholdning med hovedpersonen i Sult. Inddrag viden om 1980’erne.
  • Fjodor Dostojevskij skrev i 1864 romanen ’Kældermennesket’ (Dansklærerforeningen, 2000), som indledes med jeg-fortællerens udsagn om sig selv. ”Jeg er et sygt menneske…Jeg er et slet menneske. Et frastødende menneske”   Sammenlign denne, navnløse, hovedperson med hovedpersonen i Sult. Brug kap.1, afsnit 1 og 2 fra ’Kældermennesket’ og de første 5 minutter af filmen som udgangspunkt for en diskussion af de to personers forhold til sig selv og til livet.

Kilder:

  • Fibiger og Lütken: Litteraturens veje
  • Mark Cousins: Filmens historie
  • Peter Schepelern. Filmleksikon

Links:

 

Hans Oluf Schou