Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 3

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Sult– titel og temaer

Fag: mediefag, dansk, filosofi, religion

 

I filmen er hovedpersonen hele tiden sulten, selv om han egentlig ikke behøver at sulte. Han har flere gange penge, han kan låne penge, og han tjener penge, men enten giver han dem væk eller også nægter han at modtage penge.

 

  • Giv en karakteristik af hovedpersonen og find forklaringer på hans adfærd og omgang med andre mennesker. Brug konkrete eksempler og steder i jeres diskussion. Gode eksempler til diskussion er hans møder på bænken i parken eller hans møder med Ylajali.
  • Find eksempler på hovedpersonens omgang med penge og diskuter hans handlinger. Hvorfor pantsætter han f.eks. sin vest og giver pengene til en forhutlet mand, som han ikke kender?
  • Forklar og diskuter i den forbindelse filmens (og romanens) titel. Diskuter vha. konkrete eksempler om filmens titel kan forstår på flere planer. Hvad søger hovedpersonen og hvilken betydning har sulteprocessen for ham?
  • Er der noget religiøst i hans adfærd eller hans udtalelser? Er der referencer til Biblen og Det Ny Testamente? Som udgangspunkt kan bruges de steder, hvor han udtaler sig om Gud, livet og fortabelsen.

Link:

 

Hans Oluf Schou