Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 2

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Sult i filmhistorisk perspektiv

Fag: Mediefag, fransk og dansk

 

Sult havde premiere i 1966, hvor dansk film befandt sig i en brydningsperiode. Der blev stadig lavet mange lette lystspil og komedier, men samtidig var dansk film påvirket af strømninger udefra. I Frankrig startede den såkaldte nouvelle vague eller nybølge med instruktører som Francois Truffaut og Jean-Luc Goddard allerede omkring 1960 med at lave enkle, billige og virkelighedsnære film. Disse franske instruktører var påvirket af den såkaldte neo-realisme, hvor italienske filminstruktører efter 2.Verdenskrig, flyttede filmene ud på gader og stræder og lavede film om almindelige italieneres hverdag, sorger og kærlighed.

 

  • Hvordan er Sult påvirket af forskellige retninger i filmkunsten? Lav en analyse af sekvens 9, hvor hovedpersonen mødes med kvinden, Ylajali, og gør rede for, hvilke stilelementer der indgår beskrivelsen. Gør rede for brugen af kamerabevægelser, billeder, klipning og lys og sammenlign med Truffauts holdning til at lave film.
  • Sult er tilsyneladende en enkel film, hvor hovedpersonen en stor del af tiden bevæger sig rundt i byens gader i en søgen efter et eller andet. Men den er også lavet efter ret stramme regler. Det er ikke ualmindeligt at instruktører arbejder efter et regelsæt, når de skal lave film. Som et godt og nutidigt eksempel kan nævnes Lars v. Trier, der altid opstiller regler eller begrænsninger for sit arbejder, ofte nye for hver film. Undersøg om der er en sammenhæng mellem de regler Sult er lavet efter og det senere Dogme95 koncept. Sammenlign konkret starten af Sult med anslaget til Lars Triers dogmefilm Idioterne, hvor dogmekonceptet demonstreres tydeligt.
  • Henning Carlsen siger et sted, at han mener den danske filminstruktør Carl Th. Dreyer er en større instruktør end den svenske Ingmar Bergman. Han henviser specielt til Dreyers film ’Vredens Dag’ (1943), som har betydet meget for ham. Vredens Dag er også med blandt de 12 film i denne kulturkanon, så hvis I har mulighed for det, kan I bruge undervisningsforslag til denne film i arbejdet med at perspektivere Sult

Links:

 

Hans Oluf Schou