Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 1

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Fra roman til film

Fag: dansk og mediefag

 

”Det er meget sjældent, at en film er i stand til at fremstille et indre liv”, siger Paul Auster i samtalen med Hamsuns barnebarn. Der er mange tilgange til arbejdet med at overføre en fortælling fra roman til film. Carlsen ville først og fremmest filme sin oplevelse af romanen, han ville ikke affotografere romanen. Manuskriptforfatteren Peter Seeberg begyndte med at ville digte videre på romanen. De var uenige, men blev enige.

 

  • Lav en analyse af filmens fortællestruktur og diskuter hvilke konfliktelementer, der er centrale for historiens fremdrift. Kan filmen analyseres ved hjælp af de kendte dramaturgiske modeller?
  • Der er jo ikke lyd på en roman, med mindre man har sin egen musik i baggrunden. Musikken er et væsentligt element i denne film, selv om man måske i første omgang ikke lægger så meget mærke til den. Beskriv hvilken slags musik, der anvendes, og hvordan den fungerer de første 5 minutter af filmen, hvilken betydning har den? Hvornår er der musik og hvornår ikke og hvorfor?
  • Læs romanen første afsnit (s. 5-29) og lav en skitse til en drejebog. Sammenlign din/jeres drejebog med filmens første sekvenser.
  • Filmen anvender gentagelser som et fortælleprincip. Find eksempler på gentagelser og diskuter hvilken funktion, der har for karaktertegningen af hovedpersonen og for underbygning af filmens tematiske indhold.
  • Diskuter om manglen på ydre konflikter gør filmen ’kedelig’ – argumenter og begrund.

Links:

Kilde:

  • Samtale mellem Paul Auster og Regine Hamsun (dvd)
  • Interview med instruktøren (dvd)

 

Hans Oluf Schou