Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 8

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Dramaturgi

Til brug i faget mediefag

 

  • Redegør for dramaturgien i Soldaten og Jenny. Hvad driver handlingen fremad?

 

  • Poul Reichhardt og Bodil Kjer var store filmstjerner i samtiden. Iscenesættes de også som stjerner i filmens anslag? Hvorfor / hvorfor ikke?

 

  • Actionscener fungerer gerne som dramaturgiske højdepunkter. I Soldaten og Jenny ser vi to gange at soldaten griber ind over for uretfærdigheder mod Jenny ved at uddele øretæver (i sekvens 2 og 15).

Giv en analyse af billed- og lydbrug i de to scener.

 

Soldatens øretæver var noget samtidens anmeldere bemærkede, og de var kritiske over for stilen, som de tilsyneladende mest ser som et udtryk for ønsket om at ’please’ publikum. Social Demokraten skrev: ”Poul Reichhardt, der (…) sender (…) den tøsejagende Chauffør i Gulvet med en af de Uppercuts, hvormed Film-Skræddere er bombesikre paa altid at faa Folk til at juble”. Og i Politiken stod der: ”Man havde gerne været det ’amerikanske’ Kæbestød foruden, selvom det naturligvis gjorde den tilsigtede Publikumsvirkning”.

Disse anmeldelser kan give os et indtryk af hvordan scenerne virkede på en del af publikum i samtiden. Hvordan opleves scenerne i dag? Hvorfor? Hvordan ville du/I selv udforme scenerne? Lav storyboard og begrund dine/jeres valg.

 

  • Giv en analyse af filmens slutning (sekvens 17). Hvilken rolle spiller sagfører Sveistrup? Er der tale om en ”happy ending”? Hvorfor / hvorfor ikke?

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.