Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 7

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Biografkultur

Til brug i fagene mediefag, psykologi og samfundsfag

 

Ved premieren på Soldaten og Jenny noterer flere anmeldere sig nogle ejendommelige forhold i forbindelse med publikums reaktioner under filmen – nemlig at de griner højt under alvorlige scener. Politikens anmelder, Frederik Schyberg skrev: ”Premierepublikumet bekræftede den Iagttagelse, ogsaa tidligere Premierer i Aar har givet Anledning til, nemlig at der herhjemme les meget paa de forkerte Steder i alvorlige Film, og at sandfærdig Virkelighedsforestilling modtages som komiske gags, og psykologiske Finheder udles og opfattes som kunstneriske Grovheder. Det maa siges, fordi det er sandt, at vort Filmpublikum har sin væsentlige Andel i Vanskeligheden ved at højne Niveauet i de danske Film”. Og om slutscenen skrev Berlingske Aftenavis ”Man tror ikke et Sekund paa deres Selvmordsplaner - og derfor lo Folk ogsaa i Stedet for at være bange og grebne”.

 

Anmeldersynspunkterne blev fulgt op i en større artikel med overskriften ”Hvad er der i Vejen med det københavnske Filmpublikum?”, hvor der bl.a. stod følgende: ”Naar en Scene er meget sørgelig, kan man være sikker paa, at Størstedelen af Publikum morer sig kosteligt”. Fordi det ”ikke kan undgaa at ødelægge Stemningen hos den Del af Publikum, der er grebet af Filmen” søger artiklens forfatter at finde nogle svar på, hvorfor publikum reagerer som de gør. Bl.a. interviewes Soldaten og Jennys instruktør Johan Jacobsen og forfatterne Soya og Leck Fischer. Nogle af de forklaringer de kommer frem med er, at det københavnske publikum er flove over at vise deres tårer, og derfor bekæmper dem ved at gå til den anden yderlighed; at publikum ikke er herre over deres handlinger og derfor reagerer forkert – og endelig at det kan være noget i den enkelte filmscene, der kan skabe associationer og derfor kan fremkalde latteren.

 

  • Diskuter disse forklaringer? Kan der tænkes andre? Kender I selv til fænomenet fra egne biografoplevelser?

 

  • Hvordan reagerede I selv under forevisningen – og hvorfor? Hvilken rolle spiller det i den forbindelse, at filmen snart er 60 år gammel?

 

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.