Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 6

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Æstetik/miljøtegning

Til brug i faget mediefag

 

Miljøtegningen i Soldaten og Jenny var noget anmelderne bed mærke i. Om Johan Jacobsens portrættering af København skrev Werner Thierry i Land og Folk: ”Den kloge Brug af Kamera og Montage i de enkelte Scener, den fine københavnske Atmosfære, der er indfanget, smaa sikre Glimt af Gader og Bygninger, netop som vi kender dem”. Og også BTs anmelder havde øje for filmens gennemgående brug af exteriørscener: ”Storbyens Milieu er stærkt understreget med en Række virkningsfulde og gennemtænkte Udebilleder”. Denne filmiske storbyskildring er et af instruktøren Johan Jacobsens originale bidrag til Soyas teaterstykke. Hvor Soyas stykke består af ”Et Skuespil i 6 Skuespil” har Jacobsen – ofte ved hjælp af såkaldte transportscener - med brug af filmens billed- og lydside bundet de enkelte dele sammen og skabt en helhed, hvor netop storbyens myldrende liv er en vigtig del af miljøtegningen. Det er ganske givet disse ofte poetiske valg, der førte til anmeldernes ros – som når Jørgen Budtz-Jørgensen skrev sådan om Johan Jacobsen i Nationaltidende: ”Han har tidligere været en udmærket Fortæller ved Kameraets hjælp, her bruger han øjebliksvis, og som det kræves, sit Kamera som en Digter.”

 

  • Undersøg hvordan Johan Jacobsen i sekvens 1, 3, og 9 bruger de filmiske virkemidler til at kæde stykkets dele sammen og skabe sammenhæng. Hvad fortæller de enkelte sekvensers filmsprog om de to hovedfigurer, soldaten og Jenny? Hvad fortæller billed- og lydbrug om København? Læg især mærke til brugen af billedbeskæring, perspektiv, belysning, kamerabevægelser, klipning og lyd/musik.

 

  • En af de visuelt iøjnespringende scener finder vi i sekvens 12, hvor Jenny og Soldaten befinder sig i et værelse, der har tilknytning til en kafé. Det er her de to for alvor betror sig til hinanden: Jenny fortæller om aborten og den usympatiske pelshandlersøn, og her soldaten fortæller at han ved et uheld har slået et menneske ihjel, nemlig den noget ældre kvinde der lagde an på ham mens han arbejdede hos en gartner. Undersøg kameraets placering, billedkomposition, beskæring og perspektiv i scenen hvor de to hovedpersoner befinder sig i værelsets seng – og diskuter de enkelte virkemidlers effekt. Hvor lang tid varer scenen – og hvorfor?

 

  • En anden meget markant scene finder vi på overgangen mellem sekvens 9 og 10. Soldaten og Jenny har været ude og danse og sidder nu på dansestedet og taler med hinanden. Soldaten beder Jenny om at fortælle noget om sig selv, og hun fortæller om det sted hun bor. Undersøg arbejdet med tidsforhold, klipning, billedkomposition, lydside og belysning. Hvad er effekten af de valg Johan Jacobsen foretager her?

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.