Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 5

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Tilfældighed/lovmæssighed

Til brug i fagene filosofi, religion, samfundsfag og dansk

 

”Se nu mig for Eksempel, jeg er en af dem der altid har Uheldet med mig” – det er en af soldatens første replikker i Soldaten og Jenny. Og tematiseringen af held og uheld, tilfældighed og lovmæssighed – og disse begrebers betydning for vores tilværelse går som et spor igennem hele filmen.

 

  • Diskuter med baggrund i filmen (centrale replikker og situationer) om mennesket er frit og ansvarligt for sine handlinger eller om det er bundet af skæbnelove?

 

  • I en anmeldelse af filmen i ”Kirkens Front” kunne man bl.a. læse følgende: ”Naar jeg alligevel ikke fuldt ud tør anerkende Filmen skyldes det dens Grundsynspunkt (…) at alting flyder, alt er Tilfældigheder, der er ingen Mening med det hele; og er der nogen Mening er det en Nemesis, som Soya aabenbart forestiller sig som en til det yderste korrekt bogholderagtig Matematiklærer (…). Dens moralske Tomhed og depressive Nihilisme er farlig, al sin Goldhed til trods mere farlig end en hvilkensomhelst antikirkelig Films Tendens (…). Jeg raader Dem alle til at se den Film, men jeg raader Dem ogsaa til at se den med vaagen Agtpaagivenhed mod dens risikable etiske Indstilling”. Har anmelderen ret? Hvorfor – hvorfor ikke?

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.