Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 4

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Sprog/replikrealisme

Til brug i faget dansk

 

En række samtidige anmeldere hæfter sig ved, at sproget i Soldaten og Jenny er”naturligt”, ”stærkt” og ”rigtig Mennesketale”, at filmens ”sproglige Jargon er et Orgie i Eder og Slang”. En anmelder skriver ligefrem, at filmen indeholder ”…de stærkeste Repliker, som nogensinde har lydt i et dansk Biograf-Lærred”. Det kan tilskrives Johan Jacobsen, der arbejdede bevidst med at få mundtligheden ind i filmreplikkerne, jf. en udtalelse som denne :”Jeg vil først og fremmest have naturlighed ind i filmen, ikke replikker, men ord, der falder ud af munden…” (s. 197, Piil, Danske Filminstruktører). Men man skal også bemærke, at Soya selv i slutningen af den trykte udgave (i afsnittet ”Et par vigtige Smaating”) kommer med følgende angivelser til skuespillernes udtale i forbindelse med teateropsætningen: ”For mig er det væsentlige, at det der kommer ud af Skuespillernes Mund, er ægte” og ”En Del af Replikkerne må siges med mindre Vægt end det er Skik og Brug paa vore Scener”. Replikrealismen i Soldaten og Jenny er altså både fra stykkets forfatter og instruktøren noget der vægtes meget højt.

 

  • Hvad er effekten af replikrealismen i Soldaten og Jenny – og andre værker (film, musik/rap, litteratur, teater m.m.)?
  • Omskriv en scene efter eget valg (f.eks. fra sekvens 2) til nutidigt sprog. Sammenlign originalen med egen omskrivning.

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.