Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 3

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Tematik

Til brug i fagene samfundsfag, religion, dansk, mediefag og historie

 

I filmen diskuteres spørgsmålet om abort åbenlyst. Vi ser det f.eks. i sekvens 6, hvor statsadvokatens hustru Birgit i en samtale med sin mand fremfører, at tilfældigheder spiller en stor rolle for hvem der gribes af retsmaskineriet. Hun rejser spørgsmålet om hvorfor det skal være strafbart at få fjernet uønskede fostre. Senere i filmen erfarer vi, at hun selv er blevet (uønsket) gravid med sin elsker – som oven i købet er den højesteretssagfører Richter, der skal repræsentere anklagemyndigheden i sagen om den kvinde der har foretaget aborten på bl.a. Jenny. Richter indvilliger (i sekvens 14) i at hjælpe Birgit med at finde en læge, der kan fjerne fosteret – stort set samtidig med at han skal være anklager i retssagen! Den dobbeltmoral tager filmen (og teaterstykket) under behandling, ligesom vi i hele skildringen af forholdet mellem Jenny og soldaten får et tydeligt indtryk af, hvordan sagen påvirker især Jenny. Filmen viser, at uønsket graviditet forekommer i alle miljøer, men også at der er forskel på hvordan og med hvilke konsekvenser problemet løses.

 

  • Diskuter de holdninger til abort der kommer til udtryk i filmen. Hvordan behandles abort-spørgsmålet i de forskellige sociale lag? Og hvilke konsekvenser får det for de involverede?

 

  • Læs om abort og abortlovgivningen i Danmark på www.leksikon.org. Hvordan er holdningen til abort i Soldaten og Jenny set i relationtil den daværende lovgivning?

 

  • Soldaten og Jenny roses af mange anmeldere for at være en ”ærlig Menneskeskildring” (BT), der er ”taget lige ud af Livet” (Børsen). Undersøg hvordan dagligliv og levevilkår var for københavnere i efterkrigstiden.

 

  • I Soldaten og Jenny bringes spørgsmål om social status, mesalliance og avancement op gang på gang – bl.a. i scene 10 hos Jennys forældre. Sæt problematikken ind i en historisk og samfundsmæssig sammenhæng og diskuter om denne del af filmens tematik stadig er aktuel.

 

  • Tjeneren på cafeen i sekvens 11 siger: ”Alle har noed de skjuler”. Undersøg hans påstand – hvem skjuler hvad i filmen? – Og hvorfor?

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.