Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 2

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Fransk poetisk realisme

Til brug i fagene mediefag, fransk og billedkunst

 

Læs om poetisk realisme og se Marcel Carné Tågernes Kaj (Quai des Brumes, 1938), der er et af hovedværkerne i den franske poetiske realisme.

 

  • Indkreds med stikord stemning og atmosfære i Tågernes Kaj - og sammenlign med Soldaten og Jenny. Hvorved ligner og adskiller de to film sig fra hinanden?

 

  • Find plakater og fotos fra hhv. Tågernes Kaj og Soldaten og Jenny på internettet. Sammenlign dem – og udform selv plakatudkast til Soldaten og Jenny med det formål at tiltrække et biografpublikum anno 2006 på jeres egen alder. Argumenter for de valg du/I har foretaget i forbindelse med plakatens udformning.

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.