Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 1

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Sammenligning af drama og film

Til brug i fagene dansk, mediefag, drama og musik

 

Når man har at gøre med en adaption, en filmatisering af et litterært værk, kan det være interessant at undersøge hvordan filmen adskiller sig fra forlægget. Hvad er det instruktøren Johan Jacobsen hhv. tilføjer og udelader når han arbejder videre med Soyas stykke?

Det korte svar er, at Jacobsen i vidt omfang følger ”Brudstykker af et Mønster” tæt. Men af den grund bliver det faktisk endnu mere spændende at se efter forskelle. Nedenfor er opstillet en række situationer, hvor man kan finde nogle spændende afvigelser mellem Soyas drama og Jacobsens filmatisering:

 

  • I Soldaten og Jenny er der en markant fuglesymbolik. I sekvens 2, hvor Jenny får sit mannakort af sagføreren handler det om fugle: ”Sælges ikke to spurve for én skilling? Og ikke én af dem falder til jorden uden eders faders vilje”. Denne situation er taget fra Soyas stykke. Men Johan Jacobsen udvikler dette aspekt på flere måder. Dels inddrager han (også i sekvens 2) en fuglebroche som herskabschaufføren Skow vil forære Jenny for at få sin vilje med hende – en broche som vi senere (i sekvens 8) ser sidde på den besvimede stuepige Hedvigs bryst. Det var det lokkemiddel han brugte for at komme i seng med hende. Scenen (i sekvens 11), hvor soldaten i nære indstillinger håndfodrer en lille gråspurv, mens han på en cafe venter på Jenny, er også Jacobsens tilføjelse.

Undersøg de relevante sekvenser nærmere: Hvilken betydning ligger der i filmens fuglesymbolik?

 

  • Johan Jacobsen har med billede og lyd skullet vise det miljø, som stykket behandler på skrift.

Læs Soyas del 3 ”Det blå Brev” og lav et storyboard som skitserer den lyd- og billedbrug I selv ville anvende, hvis I skulle realisere Soyas stykke. Sammenlign Soyas tekst og jeres eget storyboard med filmens sekvens 10.  Hvilke forskelle og ligheder finder I – og hvorfor?

 

  • I Soyas stykke hører vi kort at Jenny er blevet fyret fra sit arbejde. Johan Jacobsen vælger derimod at udfolde denne situation i filmens sekvens 16.

Hvilken betydning får Jacobsens valg for forståelsen af Jenny-figuren - og for filmens budskab?

 

  • Lydsiden (herunder filmens musik, der er komponeret af Kai Møller) er en væsentlig del af den filmspecifikke udformning.

Undersøg hvordan der arbejdes med lyd/musik i Soldaten og Jenny (f.eks. i sekvens 1 og overgangen mellem sekvens 9 og 10).

Hvilken effekt opnår Johan Jacobsen gennem sine valg? Ville du/I selv have foretaget andre valg?

Se sekvens 1 uden lyd. Kom selv med andre forslag til musik og diskuter effekten af jeres valg.

 

  • Opsamling - på baggrund af ovenstående: Hvad er dramaets og filmens styrker og svagheder?

 

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.