Kulturkanon i undervisningen
 

Litteraturliste

 • Cook, David A.: A History Of Narrative Film, 2nd edition, W.W. Norton & Company Inc., 1990
 • Cousins, Mark: Filmens historie, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2005
 • Dinnesen og Kau: Efterkrig. Projekt ’Den danske filmindustri fra 1930 til i dag’, Arbejdsrapport 2. efterår 1980. Perioden 1945-50. U. forlag, u. år
 • Dinnesen og Kau: Dansk film gennem 75 år – fra verdensmarked til statsstøtte, trykt i Dansk film Sophienhold 1981, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Dinnesen og Kau: Filmen i Danmark, Akademisk Forlag 1983
 • Engberg, Marguerite: Dansk Filmhistorie 1896-1985 – et kompendium, C.A. Reitzels Forlag, København 1987
 • Hesselberg, Claus: Bodil – et historisk portræt af en dansk filmpris, trykt i Dansk film Sophienhold 1981, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Jørholt, Eva: 1940-49: Voksen, følsom og elegant, trykt i Kosmorama 220, 100 års dansk film, vinter 1997, Det Danske Filminstitut/Filmmuseet
 • Langkjær, Birger: Realism and Danish Cinema, trykt i Nordic Light, Yearbook, University of Copenhagen / Museum Tusculanum Press, 2001
 • Lauritzen, Jens Chr.: Filmen – dens historie, fremstilling og indflydelse, Det Schønbergske Forlag, 1950
 • Neergaard, Ebbe: Dansk spillefilm og udlandet (1948), trykt i ”Filmkronikker 1928-1948”, Arne Frost-Hansens Forlag, København 1949
 • Piil, Morten (red.): Gyldendals filmguide – Danske film fra A-Z, Gyldendal 1998
 • Piil, Morten: Danske filmskuespillere, Gyldendal 2003
 • Piil, Morten: Danske Filminstruktører, Gyldendal 2005
 • Sadouls, Georges: Filmens verdenshistorie – Tonefilmen, bd.2, Rhodos 1968
 • Schepelern, Peter (red.) Filmleksikon, Munksgaard-Rosinante 1995
 • Schmidt, Kaare: Filmanalyse og dansk filmhistorie – En analyse af den danske film ’Den Usynlige Hær', trykt i Sekvens – Filmvidenskabelig årbog 1979, Institut for filmvidenskab, Københavns Universitet
 • Soya, C.E.: Brudstykker af et Mønster, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1940
 • Villadsen, Ebbe: 1950-59: Familiehyggens årti, trykt i Kosmorama 220, 100 års dansk film, vinter 1997, Det Danske Filminstitut/Filmmuseet

 

 

Diverse anmeldelser:

 • En stor Sejr for Soldaten, Aftenbladet den 31.10.1947
 • En Film med Sammenhæng, med Mennesketale og med glimrende Præstationer af , Berlingske Aftenavis den 31.10.1947
 • Højesteretssagfører Richter vil ikke være ’Højesteretssagfører Richter’ på Film af M.L., Berlingske Tidende den 28.10.1947
 • Vil Fogeden i Dag stoppe Premieren paa Soya-Filmen? af US, Berlingske Tidende den 30.10.1947
 • Johan Jacobsen hos Fogden i Eftermidag af M.L., Berlingske Tidende den 30.10.1947
 • Fin Johan Jacobsen-Film om Soya’ske Mennesker af Svend Kragh-Jacobsen, Berlingske Tidende den 31.10.1947
 • Fogedforbudet mod Soya-Film vil koste op mod ¼ Million, af Maurice, B.T. den 29.10.1947
 • Fin dansk Film, af K.B.M., B.T den 31.10.1947
 • Hvad er der i Vejen med det københavnske Filmpublikum?, af Broe, B.T. den 6.11.1947
 • 'Soldaten og Jenny’ blev smuk Succes paa Saga, Børsen den 31.10.1947
 • Jeg venter ikke på Fogedforbud, Information den 30.10.1947
 • Soldaten og Jenny, Information den 31.10.1947
 • Soldaten og Jenny, Kirkens Front den 25.11.1947
 • Fin, morsom Filmudgave af ’Brudstykker af et Mønster’, af Werner Thierry, Land og Folk den 31.10.1947
 • Fremragende dansk Film, af Jørgen Budtz-Jørgensen, Nationaltidende den 31.10.1947
 • Svensk Kritik af dansk Film, Nationaltidende den 25.1.1949
 • Fogedforbud mod ny dansk Film-première? af Hr. Bert., Politiken den 29.10.1947
 • Bitter Virkelighed i kunstnerisk Film, af Frederik Schyberg, Politiken den 31.10.1947
 • Richter blev til Rich og til ingenting, af Partout, Social Demokraten den 31.10.1947
 • Soya-Filmen af G.W., Social Demokraten den 31.10.1947
 • Udstykket Tilfældighed eller mønstret Sammenhæng, af Irmelin Thulstrup, Vestkysten Esbjerg den 2.3.1948