Kulturkanon i undervisningen
 

Filmens modtagelse

’Soldaten og Jenny ’ er en stor og ubetinget Sejr for dansk Film”

Filmen fik premiere den 30. oktober 1947 i Saga Bio, og den blev en stor succes hos både publikum og anmeldere. Avisoverskrifter som ”Fremragende dansk Film” (Nationaltidende) og ”En kunstnerisk Succes uden Forbehold” (Børsen) samt udsagn som ”Den fængslede Tilskueren fra først til sidst med sin ubarmhjertige og ærlige Menneskeskildring” (BT) og ”I Produktionshenseende er det den bedste danske Film til Dato! Milieuerne er rigtige, Personerne (i alle Klasser) nederdrægtigt rigtige…” (Kirkens Front) giver et indtryk af den begejstring der langt overvejende kendetegnede modtagelsen, og af hvad anmelderne især fokuserede på: Miljøtegningen og skuespilpræstationerne. Det er sigende, at det navnlig er realismen, genkendeligheden og det virkelighedstro,i Soldaten og Jenny der fænger. Information skrev: ”Og sikke nogle Roller, der er til Skuespillerne. Her har de virkelig faaet Lov til at være rigtige levende Væsner. Folk af den Slags, vi møder paa Gaden hver Dag. Og Milieuet. Fuldstændig Ægte! Det er Byen, som vi kender den. Husene, Gaderne, de smaa billige Kaféer…”.

 

Det var navnlig Poul Reichhardts portrættering af soldaten der høstede roser: ”Det er nok hans fineste Filmpræstation til Dato (…)Illusionen var til Tider saa stærk og saa rørende, baade i Alvor og Komik, i Enfold og Mangfoldighed, at man sad med tilbageholdt Aandedræt, mens man fulgte denne jævne enkle Fyrs, dette Hverdagsmenneskes Beretning om sin Skæbne og hans Reaktioner paa de Begivenheder, han kom ud for” (Politiken) og ”Her giver han os en Menneskesjæl, den lille, forkrøblede, uforstaaende, men rene Menneskesjæl, der gemmer sig bag den grove Militær-Uniform. Og han vinder sin allerstørste Sejr” (BT). Også Bodil Kjers indsats som Jenny gjorde indtryk ”Hendes unge Ansigt er i Dag hendes Generations mest fascinerende og udtryksfulde” (Land og Folk). Det er imidlertid bemærkelsesværdigt at flere anmeldere fandt hende utroværdig i rollen. F.eks. skrev Frederik Schyberg i Politiken: ”Naturligvis spiller hun Rollen fortræffeligt. Men hun er simpelthen for smuk, for dejlig rent ud sagt, til at være den almindelige Pige, Soya har tænkt. Hvis Jenny har glamour som Bodil Kjer vilde hendes Skæbne være blevet en anden” og i BT mente anmelderen ligefrem at hun var ”for yndig til Rollen, man tror ikke rigtig paa al hendes Modgang med det Udseende og den Sjæl”.

 

Succesen blev cementeret da Johan Jacobsen efterfølgende fik 100.000 kr. i kvalitetsstøtte til filmen (hvilket svarer til omkring 2 millioner i dag) – og da Filmmedarbejderforeningen for første gang herhjemme skulle uddele Bodilpriser den 29.4.1948. Her gik hele tre priser til Soldaten og Jenny - for bedste film og for hhv. bedste kvindelige og mandlige hovedrolle (Bodil Kjer og Poul Reichhardt).

 

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.