Kulturkanon i undervisningen
 

Filmens premiere

- Trusler om fogedforbud

”Jeg vil ikke kaldes for en led Knægt”

Der var drama om Soldatens og Jennys premiere helt til det sidste. I filmen optræder en usympatisk person ved navn højesteretssagfører Richter (i sekvens 17 kaldes han ligefrem ”en skidt Knægt”), som viste sig at have en navnebroder i virkeligheden. Og den virkelige Richter ville ikke have at hans navn og stillingsbetegnelse blev brugt i filmen. I første omgang fik instruktøren Johan Jacobsen lavet en oversværtning af filmens tonebånd, så navnet mistede den sidste stavelse og blev til ”Richt” og han sørgede for at der blev sat en lille lap papir hen over navnet ”Richter” i alle filmprogrammerne. Men det var virkelighedens Richter ikke tilfreds med, så han forsøgte på selve premieredagen at gå rettens vej og få nedlagt fogedforbud mod filmen. Premieren var sat til kl. 19.15, og kl. 13 var der møde i Fogedretten, hvor sagen skulle afgøres. Det endte med et forlig, hvor hele navnet ”Richter” skulle oversværtes på tonebåndet, så højesteretssagføreren kun blev nævnt med sin stilling.

 

Imidlertid havde pressen dækket sagen tæt, så Richter var bestemt ikke en anonym person. Nogle aviser mente ligefrem at hele sagen var et rent mediestunt fra højesteretssagføreren side: ”Endelig er der jo ogsaa den Mulighed til Stede, at det hele kan dreje sig om en Spekulation i Reklame. Erhvervslivet kan jo ofte gaa mange mærkelige Veje” (Berlingske Tidende). Resultatet af den megen omtale blev under alle omstændigheder, at publikum fik sig et ekstra grin i biografen under passagen med det udviskede navn: ”Sensationen med Navnet, der blev væk, udløstes i Latter” skrev Børsen, og i Land og Folk kunne man læse denne direkte kommentar til højesteretssagføreren ”Man maa oprigtig haabe, at han var i ’Saga’ i Gaar Aftes og hørte den Storm af Munterhed, der rejste sig”.

 

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.