Kulturkanon i undervisningen
 

Tematik og genre, stil og æstetik

”…iscenesat og drejet med overlegen, teknisk Dygtighed og med en tiltaget, kunstnerisk Sans for Detailler og Atmosfære”

Soldaten og Jenny tog fat om et aktuelt emne i samtiden, nemlig abortspørgsmålet, som den fremlægger og diskuterer i stykkets forskellige miljøer. Men tematisk indeholder filmen også et mere filosofisk og religiøst lag, idet det drøftes hvad der styrer vores tilværelse – tilfældighed eller lovmæssighed?

 

Med sin vægtning af de to hovedfigurers betydning i titelvalget har Johan Jacobsen betonet filmens kærlighedshistorie. Og genremæssigt kan man tilføje at den indeholder en stærk melodramatisk dimension, som kommer til udtryk ikke mindst i slutningen. Soldaten og Jenny udspiller sig i et hverdagsrealistisk univers: Filmen tager problemer fra hverdagen op – mesalliance, kønsroller, seksualitet, unge og deres forældre, afmagt, selvmord - og viser dem for os i genkendelige miljøer. I den forstand ligger Soldaten og Jenny i forlængelse af de problem- og debatfilm som præger den danske filmproduktion i perioden 1940-50.

 

Med hensyn til både stil og emnekreds er Soldaten og Jenny stærkt influeret af den realismeform der kaldes poetisk realisme. Det er en stemningsmættet og problemorienteret retning, der med dysterhed og melankoli viser kærlighedens og tilværelsens skrøbelighed.

 

Filmisk er Soldaten og Jenny overvejende klassisk fortalt, med en gennemgående brug af kontinuitetsklipning. Der er ofte lange indstillinger, domineret af totaler og halvtotaler, og et roligt kamera præget af lette og upåfaldende travellings ind og ud på de personer der fokuseres på. Der er arbejdet bevidst med billedkomposition og belysning i en række meget markante indstillinger og scener.

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.