Kulturkanon i undervisningen
 

Litteraturliste

  • Hansen, Mogens Herman: Kilder til demokratiets historie 1750-2000, Museum Tusculanums Forlag 2005
  • Lange, Bente og Vest, Nils: Vor Frue Kirke – en kortfilm om arkitekturen, Nils Vest Film
  • Lund, Hakon og Thygesen, Anne Lise: C. F. Hansen, Bergiafonden og Arkitektens Forlag 1995
  • Nielsen, Carsten Bach: Templet på Frue Plads, Kristeligt Dagblad, 6. maj 2004, Tillæg s. 8-9.
  • Pedersen, Poul: Græsk arkitektur - og den klassiske tradition i europæisk arkitektur (under udgivelse)
  • Raabyemagle, Hanne (red.): Klassicisme i København, Gyldendal 1998.
  • Rubow, Jørn: C. F. Hansens arkitektur, Gads Forlag 1936.
  • Summerson, John: The Classical language of Architecture, Thames and Hudson 1963 (flere udgaver)
  • Wietek, Gerhard (red.): C. F. Hansen 1756-1845 und seine Bauten in Scleswig-Holstein, Wachholtz 1982.

 

På EMU er der billeder og links til supplerende materiale på denne adresse: www.emu.dk/gym/fag/kl/inspiration/kanon. Se også kulturkanonens hjemmeside.

 

Poul Pedersen, Syddansk Universitet

Thomas Aagaard Kristensen, Sct. Knuds Gymnasium