Kulturkanon i undervisningen
 

Beskrivelse

Bygningens ydre

Kirken vil umiddelbart forekomme de fleste beskuere enkelt og strengt opbygget. Det skyldes uden tvivl kirkens sammensætning af geometriske former (kasser, klodser, cylindre, kugleudsnit), men også det forhold, at kirken kun er sparsomt udstyret med ornamenter og dekorative detaljer.

 

Facaden udgøres af en stor enkel flade, som er forsynet med en græsk tempelfront i dorisk orden. Et stylobat danner det øverste af krepis’ tre trin, og derover rejser sig seks kannelerede doriske søjler, som krones af kapitæler med en temmelig bred, pudeformet echinus. Frisen består af uudsmykkede metoper vekslende med triglyffer. Den ”doriske hjørnekonflikt” er løst ved indsættelse af halve metoper i selve hjørnet over de yderste søjler, men det er også det eneste ugræske element i selve søjlestillingen. Gavlfeltet er forsynet med en skulpturel fremstilling af Johannes Døberens prædiken i ørkenen. Som en anden Parthenonfrise ses en frise af Thorvaldsen bag ved søjlerækken; der er tale om en relieffremstilling af indtoget i Jerusalem.

 

Tårnet består groft sagt af tre klodser sat ovenpå hinanden. Den nederste af ”klodserne” er forsynet med en balustret balkon over indgangspartiet. Den mellemste af klodserne er på alle fire sider smykket med et vinduesmotiv (”Serliana-” eller ”Palladio”-vindue), hvor to smalle sideåbninger adskilles fra en større midteråbning af to små, ukannelerede søjler, som bærer en bue over midteråbningen. Den øverste del af tårnet er væsentlig mindre i grundflade end de to nederste. Derved fremkommer en løbegang rundt om den øverste del af tårnet, som yderligere er delvist konsolbåret. Denne øverste del af tårnet er på hver side prydet med en enkel portal, der er afsluttet opad med en gavltrekant. På øst- og vestsiden er tårnet desuden udstyret med tre enkle åbninger med balustrade. Taget er meget lavt og båret af konsoller i form af et groft tandsnit. Øverst på taget er efter kongelig resolution anbragt et forgyldt kobberkors.

 

Kirken i øvrigt er meget enkel. Langsidernes murværk er nederst dekoreret med fuger, der giver indtryk af at denne del af murværket er opført af stenkvadre. I dette niveau findes kvadratiske vinduesåbninger uden indramninger og udsmykninger. Midt på siderne findes en portal med et konsolbåret gavlfelt. Murene fremtræder herover glatpudsede og har høje vinduer, som afsluttes opad med en bue. De enkle vinduesåbninger er, ud over sålbænken, helt uden detaljer. Lige under tagkonstruktionen ses et groft tandsnit. Taget er et såkaldt valmtag.

 

I Vor Frue Kirkes apsis er det rumgeometriske formsprog særligt påfaldende. Apsis er udformet som en halv cylinder og er i lighed med kirkeskibet nederst bygget i ”kvadre”. Den øvre, glatpudsede del af apsismuren er udstyret med cirkelrunde vinduer. Tagudhænget bæres af en række flade konsoller, og over dette tag følger en øvre sektion, der ligeledes er udformet som en halvcylinder. Den øvre del af apsis er udstyret med et tag af form som et kugleudsnit beklædt med kobber.

 

Bygningens indre

Fra kirkens forhal fører en tredelt ”triumfbue” ind til selv kirkerummet. Hovedskibet adskilles fra sideskibene af arkademure, og over disse findes en søjlerække i en art dorisk orden. Mellem det slanke og glatte søjleskaft og kapitælet findes et forsænket profilbånd med små, bladformede ornamenter. Søjlestillingerne bærer midtskibets kassette-smykkede tøndehvælv, som oplyses af kvadratiske vinduesåbninger øverst i hvælvet. Apsis prydes øverst af en frise af Thorvaldsen, som gengiver Kristi vej til Golgatha. Loftet over apsis er udsmykket med rhombeformede kassetter og har allerøverst en halv oculusåbning, hvad der får det til at ligne et ”halvt” Pantheon. Bag ved alteret står Thorvaldsens Kristus-figur og ud for arkademurene står Thorvaldsens apostelfigurer.

 

 

Se også kulturkanonens hjemmeside.

 

 

Poul Pedersen, Syddansk Universitet

Thomas Aagaard Kristensen, Sct. Knuds Gymnasium