Kulturkanon i undervisningen
 

Præsentation

Bygningen

Vor Frue Kirke er beliggende på Nørregade i det centrale København. Kirken opførtes i perioden 1811-1829 på grundlag af tegninger af arkitekt og overbygningsdirektør Christian Frederik Hansen. Kirken er hovedsageligt udsmykket med skulpturer af Bertel Thorvaldsen, som havde betydelig indflydelse på kirkens samlede skulpturprogram.

 

Kirkens generelle udstrækning og dimensioner er i høj grad bestemt af de ruiner og fundamenter, som stod tilbage fra den tidligere barokkirke, der nedbrændte efter englændernes bombardement i 1807. C. F. Hansen har dog på trods af dette grundlag formået at skabe et helt nyt og sammenhængende værk, som i meget høj grad manifesterer en række af den internationale nyklassicismes træk. Her ses både træk fra den franske revolutionsklassicisme og fra den nye arkæologiske klassicisme, som netop nu havde genetableret kendskabet til den oprindelige græske tempelarkitektur, og endelig rummer bygningen også træk fra den klassiske tradition, som i en ubrudt linie over renæssancen, barokken og rokokoen havde bragt det antikke formsprog frem til 1700-tallet, hvor det antog en ny og streng enkelhed.

 

Arkitekten

Christian Frederik Hansen (1756-1845) er den vigtigste klassicistiske arkitekt i Danmark og uden tvivl stærkt medvirkende til at klassicismen og den enkle funktionelle tradition har været en fremtrædende karakteregenskab ved dansk arkitektur til i dag.

 

Han blev uddannet på Kunstakademiet i København, hvor han tildeltes Akademiets store guldmedalje i 1779. Hans fortrolighed med Antikkens og samtidens internationale arkitekturstrømninger stammer nok til dels fra hans lærer, C.F. Harsdorff, men måske i endnu højere grad fra hans studieophold i Rom 1782-84 og fra hans tid i Altona som landbygmester (1785-1804), hvor han nød godt af Hamburgs levende, kosmopolitiske miljø. I Altona byggede han en række landvillaer bl.a. for engelske købmænd og måske ikke mindst derfor i en Palladio inspireret, klassicistisk stil.

 

Fra 1804 vendte C.F. Hansen tilbage til København, hvor han blev professor på Kunstakademiet og Overbygningsdirektør fra 1808 til året før sin død, 1844. Hans arkitektur kom til at præge København med hovedværkerne Christiansborg Slot (fuldført 1828, men brændte i 1884, på nær Slotskirken), Domhuset på Nytorv (1813-1816), Vor Frue Kirke (1810-1826).

 

Se også kulturkanonens hjemmeside.

 

Poul Pedersen, Syddansk Universitet

Thomas Aagaard Kristensen, Sct. Knuds Gymnasium