Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 2

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Værkintern analyse og fortolkning: Mediefag og dansk

Analyse og fortolkning af Ditte Menneskebarn med inddragelse af forholdet mellem roman og film.

 

Filmatiseringen:

 • Læs kapitel 3 og foreslå en filmatisering. Tegn et storyboard. Fremlæg det for klassen. Diskuter hvilken fortæller romanen gør brug af. Hvordan kan det gøres filmisk?
 • Se første kapitel på dvd’en og sammenlign med jeres forslag.
 • Hvad er ligheder og forskelle mellem jeres ideer og Henning-Jensens? Diskuter hvorfor instruktøren vælger den løsning.

 

Filmens æstetik:

 • Gennemgå brugen af de filmiske virkemidler. Klik på nedenstående links.
 • Hvordan er filmen fortalt? Beskriv dens æstetik: Hvilke billedbeskæringer bruges mest i de første 3 kapitler og i kapitel 9.
 • Beskriv den synkrone og asynkrone lydside i kapitel 6.
 • Næranalyser de første 7 minutter indtil Søren dør. Hvordan sammenknyttes de enkelte betydningselementer: rokken, skæbne, tid, mytisk sammenhæng? Hvilken effekt har denne klippemetode?
 • Filmen er et barn af dens samtid. Vælg en passage ud som ikke ligner nutidens filmsprog. Diskuter om det fungerer. Beskriv klipperytmen.
 • Se drømmesekvensen 1:25 flere gange og diskuter hvordan filmsproget adskiller sig fra resten af filmen. Hvordan bruges lys og skygger?

 

(Søg på filmiske virkemidler på nedenstående adresser.)

http://www.dfi.dk Filmiske virkemidler Det danske Filminstitut:

Filmiske virkemidler – Scoop:

http://scoop.mb.dk

 

 

Filmens tematik:

Der arbejdes i filmen med 3 mytiske lag, her sat op som dikotomier:

 

1.   universet >< det lokale  Det mytiske, kosmiske perspektiv, skæbne.

 • Næranalyser de første 2 kapitler på dvd’en (indtil 14:00) og diskuter hvordan det store møder det små.
 • Hvorfor tror du filmen starter og slutter som den gør?

 

2.   natur >< kultur  Naturen som alternativ, ”trøster”

 • Se 11. kapitel (ca. 1:07 – 1:12) og diskuter hvordan Ditte skildres i naturen. Hvad er hendes forhold til naturen?

 

3.   kvinden >< manden Mater dolorosa – den lidende, passive, modtagende kvinde/mor

 • Diskuter hvordan kvinderne i filmen fremstilles. Og hvordan mændene bliver det. Giv eksempler.

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.

 

Pauline Langhoff