Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 1

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Værkekstern projektarbejde: Mediefag, dansk og historie

  • I grupper undersøges på baggrund af nedenstående links det agrare proletariat, arbejderbevægelsen, tyendeloven, revselsesretten, kvindernes stilling og enkeltpersoner der ønskede at forandre forholdene.
  • Præsenter hvad I har fundet ud af for de andre i klassen elektronisk på max. 8 minutter.
  • Hvordan fremtræder det i filmen?

 

Plads til os alle: søg om arbejde på landet og tyendeloven:

http://www.pladstilosalle.dk

Om arbejderbevægelsen:

http://www.leksikon.org

Om Peter Sabroe:

http://www.petersabroe.dk

Marie Christensen kæmper for kvindernes stilling:

http://www.kvinfo.dk

Kvinfo om kvindernes stilling på landet:

http://www.kvinfo.dk

Louis Pio og om at stå ved sin ret. Radiopodcast: Søg på DRs hjemmeside under Alle tiders historie 7.5.2006 på P1: http://www.dr.dk

 

  • Undersøg Det folkelige gennembrud som det beskrives f.eks. i Litteraturens veje eller i Litteraturhåndbogen. Fremlæg perioden for de andre i elektronisk form på max. 5 minutter.
  • Inddrag Jeppe Aakjær: Tyendesang og Mors rok. Hvordan skildres personerne?
  • Perspektiver til tekster af Johan Skjoldborg og Henrik Pontoppidan.
  • Sammenlign med femstillingen af personerne i filmen.

 

  • Analyser 2 samtidige malerier (som der er links til nedenfor) og fremlæg analysen for de andre i klassen. Sammenlign med skildringen af personerne i filmen.

 

Hans Andersen Brendekilde: Udslidt, 1889

http://pub.uvm.dk

Fritz Syberg: Nadver, 1895

http://www.urd.dk

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.

 

Pauline Langhoff