Kulturkanon i undervisningen
 

Gymnasiet

Undervisningsforløb i oldtidskundskab, billedkunst, almen studieforberedelse, græsk og latin.

 

På EMU er der billeder og links til supplerende materiale på denne adresse: www.emu.dk/gym/fag/kl/inspiration/kanon. Se også: kulturkanonens hjemmeside.

 

Antikkens betydning i 17- og 1800-tallet

Oldtidskundskab, billedkunst, almen studieforberedelse

Hvorfor vælger Thorvaldsen Jason som motiv? Se ovenfor ’Jasonmotivet’ og punkt 8 i analysemodellen.

 

Denne vinkel kan indgå i forløb om f.eks:

 • Oplysningstiden: Sapere aude! Jasonskulpturen som udtryk for tankerne om menneskets frisættelse og politisk lighed.
 • Dannelsesrejsen - se siderne om Eckersberg: Udsigten fra Colosseum
 • Antikken som dannelsesideal - her kan bl.a. forløbene om materialer og farver inddrages. Sammenligning af Thorvaldsens og Canovas brug af antikken. Se også siderne om C.F. Hansen: Vor frue Kirke 

 

Skulpturen og omgivelserne

Thorvaldsens Jason som paradigmatisk eksempel i en analyse af samspillet mellem skulpturen og dens omgivelser.

 

Billedkunst, almen studieforberedelse

Som udgangspunkt for dette forløb sammenlignes 4 forskellige ’udgaver’ af Thorvaldsens Jason, placeret i forskellige sammenhænge.

 • Overvej, på hvilken måde skulpturen spiller sammen med omgivelserne. Står skulpturen ude eller inde? Er der samspil mellem skulptur og arkitektur. Er skulpturen en del af en større fortælling eller står den isoleret? Står skulpturen markant i rummer eller mere tilbagetrukket? Hvordan skal tilskueren nærme sig skulpturen? Er sammenhængen privat eller offentlig, politisk eller religiøs? Til sidst: Hvordan påvirker omgivelserne den historie, som skulpturen fortæller?

 

De 4 Jason’er:

 1. Jason på Thorvaldsens Museum. Den museale kontekst. Figuren isoleret i sit eget rum.
 2. Jason på Københavns Rådhus. Den større offentlige og politiske kontekst.
 3. Jason på Øregaard Gymnasium. Den både offentlige og private kontekst. Samspil mellem skulptur og arkitektur.
 4. Jason på Piazza Thorvaldsen i Rom. Gave fra byen København. Den offentlige kontekst. Udsmykning af ’byens rum’.

 

Billedkunst

 • Opgave i tilknytning til ’Jason 3’: Forestil jer, at Jason skulpturen skal placeres på jeres skole. Hvor skal den stå? Hvor passer den bedst i størrelse? Hvor bliver den set af flest mulige? Hvor passer figurens fortælling? Lad evt. forskellige grupper argumentere for forskellige placeringer.
 • Opgave i tilknytning til ’Jason 4’: Stil Jason med det gyldne skind op på torvet/en større plads i jeres by. Overvej på hvilken måde skulpturen vil gå i dialog med omgivelserne – eller vil den være helt malplaceret?

 

Oldtidskundskab

De fleste antikke skulpturer er revet væk fra deres oprindelige placering, og tolkningen sker oftest på basis af fotografier, hvor skulpturen står helt isoleret. Med udgangspunkt i analysen af Jasonskulpturerne kan man overveje, på hvilken måde den antikke skulpturs oprindelige placering har betydning for tolkningen. Den oprindelige placering kan anskueliggøres ved rekonstruktioner eller ved nutidige paralleleksempler. Eksemplerne nedenfor er kun forslag - mulighederne er mangfoldige.

 • Den religiøse kontekst: Zeusstatuen i Olympia, Athena Parthenos, Vognstyreren i Delphi, Afrodite fra Knidos, Augustus som Pontifex Maximus. Thorvaldsens Kristus i Vor Frue Kirke. Slangedræberen, Københavns Politigård.
 • Den politiske kontekst: Tyrandræberne, Gallermonumentet med den døende galler, Demosthenes, Augustus Prima Porta, Rytterstatuen af Marcus Aurelius. Rytterstatuen på Amalienborg slotsplads, Mindeparken Århus. Den tapre landsoldat, Fredericia.
 • Den offentlige kontekst: Sportsanlæg, thermer og haver. Spydbæreren, Diskoskasteren, Herakles Farnese, Nævekæmperen, Afrodite fra Knidos, Sandalbinderen. Foro Italico i Rom, Urkraften, Atletion i Århus, Svømmepigen, Århus svømmestadion. Ørstedparken og Botanisk have København.

    

Materialer og teknik. Original og kopi

Oldtidskundskab

Jason blev først formet i ler og dernæst støbt i gips 1802-03 (se ovenfor). Denne statue i gips står nu på Thorvaldsens museum og opfattes som originalmodellen (A52). Marmorudgaven på Thorvaldsens Museum blev først fuldført 1828. Jason i bronze blev støbt København i år 1900 og opstillet på Københavns Rådhus, senere givet som gave til byen Rom. Altså gips -> marmor -> bronze.

 

For mange antikke statuer gælder den modsatte bevægelse.

Zeus/bronze, Nationalmuseet i Athen -> gips f.eks. Afstøbningssamlingen i København

Diskoskasteren /bronze, tabt -> marmor, flere romerske kopier ? bronze, Botanisk have/gips, Afstøbningssamlingen.

Spydbæreren /bronze, tabt -> marmor, Napoli (og flere andre) ? bronze, München/gips Afstøbningssamlingen.

Venus fra Milo/ marmor -> gips bl.a. Afstøbningssamlingen

 • Hvad er så egentlig en originalmodel, og hvad er en kopi?
 • Hvorfor kopierede romerne de græske statuer?
 • Hvilke typer statuer foretrak de?
 • Hvor og hvorfor opstiller man kopier af antikke skulpturer (f.eks. Ørstedparken og Botanisk have)?
 • Hvad er baggrunden for de mange gipsafstøbningssamlinger i 16-, 17- og 1800-tallet?

 

Bemalede statuer og den hvide marmor

Oldtidskundskab, billedkunst

Antikkens statuer var ikke hvide, men det er Thorvaldsens Jason.

 • Sammenlign f.eks. skulpturerne fra Afaiatemplet, som de er bevaret i München, med de bemalede kopier. Overvej hvad farverne betyder for opfattelsen af skulpturen
 • Hvorfor var Jason så ikke farvelagt? 

 

Jasonskikkelsen hos antikke forfattere

Oldtidskundskab

Jasonskikkelsen hos Euripides og Ovid

Gennemgangen af Euripides: Medea suppleres med læsning af historien i Ovid: Metamorphoses VII, 1-158 (Oversættelse: Otto Steen Due: Ovids Metamorfoser, 2005)

 • Sammenhold Medeas opfattelse af Jason i Euripides’ tragedie med hendes opfattelse af Jason i Metamorfoserne. På hvilken måde går Ovid i dialog med Euripides?
  Det kan gøres fx ud fra følgende temaer: Argonauterne, den indre dialog, konflikten mellem følelser og fornuft/følelser og had, opfattelsen af kærlighedens rolle, den brudte ed, vurderingen af Hellas, retorikkens betydning - og mm. Man kan også arbejde ud fra modsætninger som: alvor – ironi, græsk- romersk, dramatikeren – ’fortælleren’
 • Kan vi bruge Thorvaldsens Jason til at uddybe Jasonbilledet hos hhv. Euripides og Ovid? Hvis nej, hvorfor ikke?
 • På hvilken måde afspejles samtiden i skildringen af Jason hos hhv. Euripides, Ovid og Thorvaldsen? (Euripides: Sofistik og retorik, Ovid: Underholdningen i arenaen, Thorvaldsen: borgerskabet og antikken)

 

Studieretning med græsk og latin

 • Man kan læse uddrag af Euripides: Medea og Ovids Metamorphoses på hhv. græsk og latin. (Medea, vers 446 ff. og Ovid VII, 1 ff.)
 • Læsningen af disse tekster kan suppleres med læsning af Hyginus og Ovid: Heroides VI: Hypsipyles brev til Jason. Også uddrag af Heroides XII: Medeas brev til Jason kan inddrages i forløbet.
 • Senecas tragedie Medea. Jasontemaet især vers 56-115 og 301-578.

 

 

På EMU er der billeder og links til supplerende materiale på denne adresse: www.emu.dk/gym/fag/kl/inspiration/kanon

 

Margit Kiil Jørgensen, Silkeborg Amtsgymnasium

Torben Melander, Thorvaldsens Museum