Kulturkanon i undervisningen
 

Folkeskolen

Undervisningsforløb i historie, billedkunst og dansk i folkeskolen.

 

På EMU er der billeder og links til supplerende materiale på denne adresse: www.emu.dk/gym/fag/kl/inspiration/kanon. Se også: kulturkanonens hjemmeside.

 

Skulpturen og omgivelserne

Thorvaldsens Jason som paradigmatisk eksempel i en analyse af samspillet mellem skulpturen og dens omgivelser.

 

Folkeskolens ældste klassetrin: historie, billedkunst, dansk

Som udgangspunkt for dette forløb sammenlignes 4 forskellige ’udgaver’ af Thorvaldsens Jason, placeret i forskellige sammenhænge.

  • Overvej, på hvilken måde skulpturen spiller sammen med omgivelserne. Står skulpturen ude eller inde? Er der samspil mellem skulptur og arkitektur. Er skulpturen en del af en større fortælling eller står den isoleret? Står skulpturen markant i rummer eller mere tilbagetrukket? Hvordan skal tilskueren nærme sig skulpturen? Er sammenhængen privat eller offentlig, politisk eller religiøs? Til sidst: Hvordan påvirker omgivelserne den historie, som skulpturen fortæller?

 

De 4 Jason’er:

  1. Jason på Thorvaldsens Museum. Den museale kontekst. Figuren isoleret i sit eget rum.
  2. Jason på Københavns Rådhus. Den større offentlige og politiske kontekst.
  3. Jason på Øregaard Gymnasium. Den både offentlige og private kontekst. Samspil mellem skulptur og arkitektur.
  4. Jason på Piazza Thorvaldsen i Rom. Gave fra byen København. Den offentlige kontekst. Udsmykning af ’byens rum’.

 

  • Opgave i tilknytning til ’Jason 3’: Forestil jer, at Jason skulpturen skal placeres på jeres skole. Hvor skal den stå? Hvor passer den bedst i størrelse? Hvor bliver den set af flest mulige? Hvor passer figurens fortælling? Lad evt. forskellige grupper argumentere for forskellige placeringer.
  • Opgave i tilknytning til ’Jason 4’: Stil Jason med det gyldne skind op på torvet/en større plads i jeres by. Overvej på hvilken måde skulpturen vil gå i dialog med omgivelserne – eller vil den være helt malplaceret?

 

    

På EMU er der billeder og links til supplerende materiale på denne adresse: www.emu.dk/gym/fag/kl/inspiration/kanon

 

Margit Kiil Jørgensen, Silkeborg Amtsgymnasium

Torben Melander, Thorvaldsens Museum