Kulturkanon i undervisningen
 

Vurderinger af Bindesbøll

Samtidens anerkendelse af Thorvald Bindesbølls kan aflæses i hans deltagelse i en række udstillinger på bl.a. Kunstindustrimuseet i København, på flere udstillingssteder i udlandet og ikke mindst gennem deltagelsen i Verdensudstillingen i Paris i år 1900. Hans værker findes i dag på flere museer med Kunstindustrimuseet som den vigtigste samling, og i større samlinger på bl.a. Museet på Koldinghus og Trapholt. 

 

Ekskremental ornamentik

Med rette eller urette er han den navnkundigste og i alt fald den mest omtalte af dem alle. I kunsthåndværket har han skabt sig et felt, som er hans eget domæne, og hans ekskrementale ornamentik har slået dybe rødder i folkets bevidsthed.

Arkitekt Eugen Jørgensen, 1900

 

De største evner

I den kunsthåndværkets fornyelse, der fulgte Ruskin’s skrifter og Morris’ arbejder, og som fra England brød sin vej til kontinentets hovedlande og var baggrunden for, hvad der skete i porcelænets, bøgernes og sølvets verden hos os, er Thorvald Bindesbøll’s værk Danmarks største kunstneriske indsats, han var den, som følte stærkest, mest kunstnerisk, hvad det hele drejede sig om, og medbragte de største evner til løsningen af de nye opgaver.

Vilhelm Slomann, direktør for Kunstindustrimuseet, 1941

(Ruskin og Morris var hovedkræfter i den engelske Arts and Crafts-Movement)

 

Forud for sin tid

I sin abstrakte ornamentik og frie penselbehandling er Bindesbøll [i keramikken] langt forud for sin tid og foregriber på forbløffende vis modernismen

Vibeke Woldbye i Thorvald Bindesbøll. En dansk pioner, 1997, side 67

 

Vitalitet

Karakteristisk for Bindesbølls arbejde er den store livskraft, hvilket blev værdsat i en tid, hvor avantgarden med Georg Brandes i spidsen dyrkede Nietzsche. Livskraft, eller vitalitet, spiller en kæmpe rolle i Bindesbølls kunst, hvor den kraftfulde linie trækkes hen over papiret, i leret eller i sølvet og giver form til alle mulige genstande.

Kanon-udvalgets begrundelse i Kulturministeriets Kulturkanon, 2006

 

Jesper Bek