Kulturkanon i undervisningen
 

Citater

Ideerne

I løbet af Dagen var der meget, som slog ned i hans Bevidsthed; pludselig naar han skraaede over Vesterbrogade, i en café hvorsomhelst han færdedes, kom disse indskydelser ganske uventet efter maaske i længere Tid ubevidst at have arbejdet i hans Hjerne. (..) Kommer der saa en rolig stund hjemme i hans arbejdsværelse, hvor erindringen om denne impuls igen dukker op, er tiden inde til at fæstne Indtrykket paa Papiret, og Udkastet bliver anbragt med en Tegnestift oppe paa Kanten af Hylden, saa han senere kan beskæftige sig yderligere hermed, saaledes at idéen til en Form eller et Ornament langsomt kan modnes af sig selv og vise sit eget til at føres ud i Livet under en eller anden Form, Fad, Krukke eller paa et andet af de mangfoldige Felter, Bindesbølls Evner spændte over.

Svend Hammershøi, Bindesbølls assistent

 

Krukken drejes

[Bindesbøll drejede ikke selv krukkerne, men havde] en mærkelig Evne til at gribe ind i rette Øjeblik under selve Drejningen, og sige i faa træffende Ord, hvad der burde gøres, en Evne, som vandt ham Haandværkernes største Respekt.

Svend Hammershøi, Bindesbølls assistent

 

Krukken dekoreres

Med en pren ridser han motivets konturer dybt ned i det våde ler, og maler med en vifteformet pensel begitler direkte på det endnu fugtige ler. Man fornemmer håndens beslutsomme, næsten voldsomme møde med leret, der gør det endelige resultat noget nær expressionistisk.

Vibeke Woldbye i Thorvald Bindesbøll. En dansk pioner, 1997, side 72