Kulturkanon i undervisningen
 

Arbejdsmetode

Arbejdsmetode, produktionsform og salg

 

Både de keramiske værker og sølvarbejderne blev fremstillet med hjælp fra håndværkere. Thorvald Bindesbøll tog del i fremstillingen af lervarerne, idet han selv ridsede og malede dekorationerne. I de fleste andre sammenhænge var han dog udelukkende designeren, der formgav ved hjælp af sine tegninger, men i øvrigt overlod fremstillingen til andre.

 

Mange af Thorvald Bindesbølls arbejder var bestillingsopgaver, hvor kunderne henvendte sig direkte for at få udført fx tegning af et monogram, en plakat eller et gravmæle. Thorvald Bindesbøll stod dog ikke selv for hele salgsarbejdet, fx drev sølvsmedene butik, hvor produkterne blev udstillet og forhandlet. De første moderne kunsthandlere dukkede ligeledes op i København i slutningen af 1800-tallet, bl.a. Kleis Kunsthandel, der bl.a. forhandlede Thorvald Bindesbølls keramik.

 

Se opgave 2

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.

 

Jesper Bek