Kulturkanon i undervisningen
 

Tid og stil

”Kan man bare faa en god ting Lirket ind i et Hjem, lukker man Folks øjne op, saa de kan se Forskel”

- Thorvald Bindesbøll

 

Thorvald Bindesbøll, Stol af mahogni.

Udført på bestilling af Kunstindustrimuseet til Verdensudstillingen i Paris 1900.

Tilhører Kunstindustrimuseet. Foto: Pernille Klemp

 

Thorvald Bindesbøll hørte til skønvirke-bevægelsen, der var en dansk parallel til den engelske Arts and Craft-Movement. Udgangspunktet var en reaktion på, hvad man opfattede som industrialiseringens åndløse produkter og underlødige arbejdsproces, og målet var at genskabe respekten for håndværket og skønheden gennem et samarbejde mellem arkitektur, håndværk og kunst. Thorvald Bindesbøll var således én blandt mange danske kunstnere og kunsthåndværkere, der spredte arbejdet over flere forskellige produkttyper og arbejdsformer. Han var medlem af Den Frie Udstilling (dannet i 1891), hvor bl.a. J.F.Willumsen udstillede både maleri og keramik.

 

Arts and craft-tanken bredte sig til det meste af Europa, og der udvikledes forskellige udtryksformer og stilbetegnelser, bl.a. jugendstil i Tyskland og Østrig samt art nouveau i Frankrig. Et par stiltræk var dog fælles, nemlig brugen af den bevægede linie samt plantemotivernes dekorative ornamentik. I Thorvald Bindesbøll værker ses begge dele. Plantemotivet blev hurtigt forenklet og udviklede sig til helt abstakte, slyngede former, som er blevet sammenlignet med skyer – og af en mindre poetisk kritiker blev betegnet som ekskrementer. I en række arbejder finder man dog et sammenstød mellem de blødt slyngede ornamenter og en ren, kantet geometri – et udtryk, der helt særegent for Thorvald Bindesbøll.

 

Se opgave 1

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.

 

Jesper Bek