Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 8

DESIGN - HTX, HF

Mål

C-niveau

  • analysere og vurdere design som resultat (form / funktion)
  • analysere design ud fra kontekstuelle parametre (teknologi)

Mål

B-niveau

  • analysere og diskutere design som proces og som resultat.
  • analysere design ud fra produktionsmæssige, historiske og kulturelle kriterier.
  • analysere og vurdere design ud fra konstruktionsmæssige, teknologiske og æstetiske kriterier.
  • perspektivere design ud fra formmæssige, funktionelle kriterier.

Kernestof

C og B-niveau

  • historisk fokus på design fremstillet i perioden fra modernismen til i dag.

 

Kunsthåndværk og industri

 

  1. Find billeder af nogle af Thorvald Bindesbølls store krukker fra 1890’erne. Læg mærke til de form- og dekorationsmæssige variationer. Overvej krukkernes funktion.
  2. Find eksempler på industrielt fremstillede beholdere fra det 20.århundrede, der kan sammenlignes med Bindesbølls kunsthåndværksbaserede krukker. Det kan fx være vaser, skåle og krukker.
  3. Sammenlign funktion, materialeanvendelse, økonomi, dekoration, form og stil.

 

Se billedmaterialet på kulturkanonens hjemmeside.

 

Jesper Bek