Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 5

DESIGN - HTX, HF

Mål

C-niveau

  • analysere og vurdere design som resultat (form/æstetik)

Mål

B-niveau

  • analysere og diskutere design som proces og som resultat
  • perspektivere design ud fra formmæssige, funktionelle og kommunikative kriterier.

Kernestof

C og B-niveau

  • historisk fokus på design fremstillet i perioden fra modernismen til i dag.

 

 

Bindesbøll og nutidens designere

 

Opgavens første del opfordrer eleverne til at finde synlige beviser – ”de to ligner hinanden”, og på den anden side finde skriftlige beviser i form af andres vurderinger eller designernes egne udsagn.

 

  1. a) Undersøg (på skolens bibliotek eller på internettet) hvordan Thorvald Bindesbøll har været en inspirationskilde for keramiske arbejder af Elise Konstantin Hansen, Peter Brandes og Per Arnoldi
  2. b) Sammenlign eksempler på keramiske arbejder af Elise Konstantin Hansen, Peter Brandes og Per Arnoldi med keramiske arbejder af Bindesbøl, med henblik på be- eller afvise slægtskabet.

 

Se tekst 'Bindesbøll som inspiration'

Se materialet på kulturkanonens hjemmeside.

 

Jesper Bek