Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 3

 

DESIGN - HTX, HF

Mål:

C-niveau

  • analysere og vurdere design som proces og resultat (form, kommunikation, æstetik og identitet)
  • analysere design ud fra kontekstuelle parametre (samfund, branding, økonomi, og innovation)

B-niveau

  • analysere design ud fra produktionsmæssige, historiske og kulturelle kriterier 
  • analysere og vurdere design ud fra materialemæssige, teknologiske og æstetiske kriterier 
  • perspektivere design ud fra formmæssige og kommunikative kriterier. 

 

Analyse af Carlsbergetiketten

 

En analyseopgave som denne kan løses på forskellige niveauer. I starten af C-niveauet kan den løses ved hjælp af de elementer, elverne har mødt i forbindelse med kommunikationsdesign.

 

På en HTX kan det være relevant at inddrage teknologien mere eller teknik og kommunikationsaspekter.

 

  1. Analyser Bindesbølls kendte Carlsberg-etikette fra 1904. Hvilke grafiske virkemidler anvendes? Hvad kommunikerer etiketten?
  2. Hvordan hænger form og farve sammen med datidens og nutidens produktion af etiketter og tilhørende teknologi? (HTX)
  3. Perspektiver Carlsberg-etiketten ved at sammenligne den med både eksempler på andre danske øl-etiketter fra tiden omkring 1900 og eksempler på andre Bindesbøll-etiketter (brug internettet). På hvilke måder adskiller Carlsberg-etiketten fra 1904 sig?
  4. Hvorfor har denne Carlsberg-etikette været i brug næsten uændret i mere end 100 år?

 

Se opgave 4

Se tekst om 'Carlsbergetiketten'

Se materialet på kulturkanonens hjemmeside.

 

Jesper Bek