Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 2

DESIGN - HTX, HF

Mål

C-niveau (slut C-niveau)

  • identificere et designproblem
  • visuelt og mundtligt formidle en designproces
  • analysere og vurdere design som proces og resultat

B-niveau (halvvejs B-niveau)

  •  formidle en designproces og designløsninger ved hjælp af fagets metoder og terminologi

 

 

Arbejdsmetode og produktionsform

 

Efter at designeleverne selv har været igennem en designproces, er det oplagt at de lærer at rekonstruere designprocesser i forhold til andre designere. Bindesbølls skitser og udsagn gør det muligt at se ham i kortene.

 

Arbejdsspørgsmål i forbindelse med proces

  1. Beskriv designprocessen i forhold til et konkret eksempel af Bindesbøll design.
  2. Giv en karakteristik af produktionsformen: Er der tale om unika- eller masseproduktion, håndværk eller industri? Blev produkterne fremstillet til et kendt eller et ukendt marked?

Arbejdsmetode og produktionsproces

  1. Beskriv designprocessen.
  2. Giv en karakteristik af produktionsformen: Er der tale om unika- eller masseproduktion, håndværk eller industri? Blev produkterne fremstillet til et kendt eller et ukendt marked?

 

Se tekst om 'Arbejdsmetode'

Se tekst om 'Citater om Bindesbølls arbejdsmetoder'

 

 

Jesper Bek