Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 1

 

 

DESIGN - HTX, HF

Mål

C + B-niveau

  • analysere og diskutere design som proces og som resultat

Kernestof

C + B-niveau

  • historisk fokus på design

 

 

Tid og stil

 

Opgaven kan besvares på forskellige niveauer og eleverne kan bruge opgaven som anledning til at lære nye analytiske parametre fx. i forbindelse med keramik, sammenhæng mellem dekorationsform og keramiske form, eller anvende de parametre som de har lært i andre sammenhænge fx formtyper eller formkarakteristik.

  1. Undersøg (ved hjælp af dine lærebøger, skolens bibliotek og internettet) arts and craft-bevægelsens ideer, de vigtigste deltagere og find eksempler på deres værker
  2. Find eksempler på keramik og porcelæn i jugendstil og/eller art nouveau. Sammenlign med Thorvald Bindesbølls keramik med henblik på at iagttage ligheder og forskelle.
  3. Undersøg hvilke danske kunstnere og kunsthåndværkere, der hørte til skønvirke-bevægelsen.

 

Se tekst om 'Tid og Stil'

 

 

Jesper Bek