Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 5

 

BILLEDKUNST - STX, HF

Mål

C-niveau:

skelne mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang 

B-niveau:

forklare forskellen mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang

 

L.A. Ring og kanonen

Opgaven er formuleret på en måde, at den kan bruges på forskellige tidspunkter i C eller B årsplanen. Den kan tage udgangs punkt i elevernes personlige tilgang – og blot forsøge at formidle denne personlige tilgang.

Den kan også tage udgangspunkt i mere objektive kriterier og forsøge at sammensatte en kanon på grundlag af nogle klare argumenter eller spilleregler som: ikke to værker af samme kunstner, arkitekt, ikke to værker i samme stil osv.

 

 

 

  • Diskuter med afsæt i de tre citater <link citater> hvorfor L.A. Rings maleri ”Sommerdag ved Roskilde Fjord” er medtaget i kulturkanonen – hvad skal der til for at et værk bliver  kanoniseret?

 

Her kan du læse lidt om formålet med en kulturkanon:

 

”24. januar 2006 fik Danmark en kulturkanon. En fortegnelse over de 12 „vigtigste og fineste“ kunstværker indenfor billedkunst, litteratur, musik, scenekunst, design og kunsthåndværk og arkitektur. Visionen bag den danske kulturkanon er, at den skal fungere som et forbillede, et parameter for kvalitet og danne udgangspunkt for samtale og debat. Samtidig ser kulturminister Brian Mikkelsen kulturkanonen som et kompetent og velfunderet bud på, hvad der i vores kulturarv er både værdifuldt, af god kvalitet og værd at bevare til vores efterkommere.”(fra ”Ud-tryk”, Randers Kunstmuseum, nr. 1, 2006)

       

  • Lav en kanon over din egen bys kunstværker – såvel maleri som skulptur og arkitektur. Begrund dit valg af værker. Læs eventuelt hvilke værker randrusianerne har valgt til at udgøre deres bys lokale kanon – her er et link til en artikel:  http://www.randers-kunstmuseum.dk/magasin/ (formidling -> Ud-TRYK -> L.A. Ring)

 

Se tekst 'L.A. Ring og kunsten'

 

Berith Rasmussen og Stig Burmester