Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 3

BILLEDKUNST - STX, HF

Mål

C-niveau (slut)

  • analysere et visuelt materiale ud fra forskellige forskningsbaserede metoder og samle resultaterne i en konklusion (formalanalyse)
  • løse elementære visualiseringsopgaver i samspil med det analytiske arbejde med andres eller egne billeder

B-niveau (halvvejs)

  • analysere et visuelt materiale ud fra forskellige forskningsbaserede metoder i forhold til analysens fokus (formalanalyse)

 

Stiltræk

 

 

 

     a)     Beskriv L.A. Rings brug af landskabet sammenlignet med romantikernes.

             Inddrag overvejelser om  intention og komposition.

     b)     Visualiseringsøvelse: Lav tre skitser af ét landskab. Hver af de tre skitser skal udføres med afsæt i

             en bestemt periodes stiltræk (f.eks. romantik, impressionisme, symbolisme, ekspressionisme, kubisme,

             surrealisme osv.). Udvælg evt. én af skitserne som grundlag for et mere gennemarbejdet værk.

 

Se tekst 'Landskabsmaleriet'

 

Berith Rasmussen og Stig Burmester