Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 2

 

BILLEDKUNST - STX, HF

Mål

C-niveau (slut)

analysere et visuelt materiale ud fra forskellige forskningsbaserede metoder og samle resultaterne i en konklusion (formal og betydningsanalyse)

B-niveau (halvvejs)

analysere et visuelt materiale ud fra forskellige forskningsbaserede metoder i forhold til analysens fokus (formal og betydningsanalyse)

 

Analytiske synsvinkler

 

 

 

a)       Sammenlign de to fortolkninger af Rings maleri. Se tekst 'fortolkninger'. Hvilke analytiske synsvinkler

          (formal-, betydnings- og/eller socialanalyse) anvender Wivel og Finn Terman Frederiksen?

b)       Diskutér de to fortolkninger. Hvad ville du vægte i din tolkning af billedet?

 

 

Se også kulturkanonens hjemmeside.

 

Berith Rasmussen og Stig Burmester