Kulturkanon i undervisningen
 

Introduktion

L.A. Ring: ”Sommerdag ved Roskilde Fjord” 1900

 

L.A Ring har tilsyneladende haft kritikere i sin tid, ellers ville Karl Madsen ikke have skrevet i ca. 1900: "Det hed sig at Rings Hånd var kejtet.” Men Madsen fortsætter med et forsvar for sin ven: ”I Virkeligheden har Behandlingen i Flertallet af hans Landskaber en Lethed og Sikkerhed, der nærmer sig Virtuositet. Ingen formår så ”drevent” som han med nogle lette Strøg at sætte tynde Kviste og Træer op mod en Luft.” (Citeret i nyhedsbrev ”museet på Kroppedal” oktober 2003). Og i dag er hans maleri ”Sommerdag ved Roskilde Fjord” optaget i kulturkanonen bl.a. fordi ”... Rummet besjæles her af såvel det guddommelige som det virkelige lys og giver dermed billedet en mening langt ud over Rings samtid...” (http://www.kum.dk/sw34095.asp).

 

Berith Rasmussen og Stig Burmester har samlet og forfattet tekster og opgaver, der viser forskellige tilgange til L.A. Ring ”Sommerdag ved Roskilde Fjord”.

 

Perspektiverende materiale

Teksterne, som Berit Rasmussen og Stig Burmester har skrevet og samlet, er ikke tænkt som en helhed, men kan anvendes uafhængigt af hinanden, alt efter undervisningens faglige mål eller kernestof.

 

L.A. Ring – kort biografi.

Et punktvist overblik over L.A. Rings liv med hovedværker samt henvisninger til, hvor disse kan findes på nettet.

 

Fortolkninger af Rings maleri

Henrik Wivel og Finn Terman Frederiksen citeres som eksempler på tilgange til L.A. Rings værk.

 

Landskabsmaleriet

Landskabsmaleriet er blevet opfattet meget forskelligt af kunstnere igennem tiden. Afsnittet introducerer hovedpunkterne.

 

Kuratering/museologi>

Johannes Cladders citeres om billedets placering på en udstilling.

 

L.A. Ring og kunsten – citatmosaik om og af Ring

Tre citater fra Rings samtid, som giver indtryk af, hvad Ring selv og andre mente om hans kunst.

 

 

Opgaver

Berith Rasmussen og Stig Burmester foreslår forskellige typer opgaver med L.A. Ring som omdrejningspunkt.

 

Rings kunstneriske udvikling

Opgaven lægger op til en formalanalyse med henblik på at klarlægge Rings kunstneriske udvikling.

 

Analytiske synsvinkler

Opgaven giver eleverne mulighed for at finde ud af, hvilke analytiske tilgange Wivel og Finn Terman Frederiksen har valgt i deres tekster.

 

Stiltræk

Baseret på en analyse af stiltræk, opfordres elever til praktisk at eksperimentere med disse træk

 

Kuratering/museologi

En opgave i museologi /kuratering

 

L.A. Ring og kanonen

To opgaver, som har selve kanoniseringen som tema.