Kulturkanon i undervisningen
 

Boligforhold

Fra 1850 til 1880 skete der en fordobling af Københavns indbyggerantal. Årsagen var at forskellige former for småindustri opstår i København. Nu kunne de ansatte ikke længere bo hos deres mester eller arbejdsgiver, det kunne deres huse ikke rumme. Derfor blev der bygget mange meget små lejligheder, men bygherrerne var mere optaget af at tjene hurtige penge end af at skabe ordentlige boliger. Der blev stoppet mange karrerer ind i baggårdene så de forvandledes til smalle skakter uden meget dagslys og uden frisk luft. Der var hverken rindende vand eller toilet. Køkkenet var et åbent ildsted. I den overfyldte by skulle der også være plads til heste og hestestalde, og mange holdt også køer og svin midt inde i byen. På Nationalmuseet, Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum kan du se hvordan en hel familie med mange børn boede på ligeså meget plads, som et enkelt barn har i dag.

 

Er dine forældre eller bedsteforældre flyttet fra landet til byen? Prøv at spørge dem om grunden til at de flyttede!

 

Se også kulturkanonens hjemmeside.

 

Frants Mathiesen