Kulturkanon i undervisningen
 

Baggrund

Historie, boligforholdene i midten af 1800 tallet, industrialiseringen

http://da.wikipedia.org/wiki/Brumleby

http://www.pladstilosalle.dk/frabaggrd/tidbyg1/index.html

http://www.assistens.dk/ > personalhistorie > Hornemann, Emil 

http://kulturkanon.kum.dk/

 

Kolera

I 1853 udbryder der en koleraepedemi i København. Kolera smitter gennem udåndingsluften og det betyder at den let spredes, der hvor mange mennesker lever tæt sammen. I 1853 lå København stadig indenfor voldene, der boede 220.000 mennesker i det område, vi i dag kalder ”indre by”. Skidt og afføring løb i åbne render midt på gaden og drikkevand løb i trærør, som blev utætte, således at drikkevand og spildevand ofte blev blandet. Lægen Emil Hornemann havde i flere år forsøgt at råbe bystyret op, han foreslog at man skulle forbedre kloakerne og at man skulle skabe lys og luft ind i de smalle baggårde. Emil Hornemann troede at sygdommen skyldtes ”dunster” i luften, han kendte ikke til bakterier. Da koleraen brød ud fik Hornemann ansvaret for behandlingen af de syge og han flyttede dem alle ud i en teltlejr på Fælleden hvor de kunne få frisk luft.

 

Behandlingen virkede fordi de syge blev isoleret fra de raske, og fordi København blev lidt mindre overbefolket. Men 7000 blev smittede og 5000 døde. Da koleraepdemien var overstået tog lægeforeningen initiativ til at der skulle bygges sunde boliger til Københavns arbejdere, og Københavns Kommune gav et stykke jord på Fælleden. Dengang lå Fælleden ude på landet og der gik køer og græssede. Brumleby er opkaldt efter den brumlende lyd, køerne gav fra sig.

 

Hvad gør I på din skole for at undgå at sygdomme som forkølelse og influenza spreder sig?

 

Frants Mathiesen