Kulturkanon i undervisningen
 

Arkitekturanalyse

Hvordan modtager Brumleby den besøgende?

I dag er hovedindtrykket hyggeligt og romantisk. De lave gule længer putter sig under de høje linde- og kastanietræer. Samtidig virker bebyggelsen lidt reserveret, lågerne er lukkede og der er kun få af dem. Man får indtryk af at trænge ind på privat område når man går ind i Brumleby. Til gengæld fører lågen direkte ind til brolagte stræder, der fungerer som et socialt rum for fodgængere og folk, der sidder foran husene og snakker eller slapper af. Trafikken er afgjort lokal, men der hilses venligt på den fremmede. Langs husmurene er der et væld af frodige rosenbuske, blomstrende hyld og bonderoser og udendørs møblementet er enkelt og alligevel personligt.

 

Huslængerne er afbrudt af tværgående stræder, som åbner bebyggelsen for kig til de andre længer og til variationen af forhaver på den ene side og gademøblement til den anden side. Portåbninger ind til bygninger med særlig funktion, såsom forsamlingshuset ”Kostalden”, giver følelsen af at her kan man gemme sig og dukke op igen.

 

Husenes dimensioner er afgjort menneskelige og lette at identificere sig med, både størrelsen, de mange hoveddøre og det forhold at gademøblerne skaber et rum som både er privat og offentligt. Man skjuler sig ikke inde i husene.

 

På billeder af Brumleby lige efter opførslen, ser man en velordnet by med lige gader og snorlige rækker af cypresser. Man ser tydeligt at rationel tænkning er omsat i handling, næsten som på en kaserne.

 

Brumleby før renoveringen viste forfald, men også et broget liv, her var plads til mennesker uden fast indtægt.

 

Nu hvor Brumleby er blevet sat i stand, fremstår bebyggelsen med en blanding af enkelhed og høj kvalitet i alle bygningsdetaljer og materialer. Man får et indtryk af soliditet.

 

Lejlighederne findes nu i flere forskellige størrelser, fra 60m2 til 120m2. Der er mange slags lejligheder fordi man ved renoveringen bevarede de sammenlægninger af lejligheder, der efterhånden var sket.

 

Tegninger:

http://www.assistens.dk/ > personalhistorie > Hornemann, Emil 

 

Fotoer fra 30-erne:

http://www.natmus.dk/ søg: brumleby > pressefoto (nederst på siden)

 

Mht. ombygning, se:

http://www.mthojgaard.dk/da/refstubs/ref-B90A5F49DC306915C1256CDB0043B057

 

Omvisning på Østerbro:

http://www.peter-og-ping.dk/tema.asp?id=38

 

http://morten63.tripod.com/id1.html

 

Se også kulturkanonens hjemmeside.

 

Frants Mathiesen