Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 3

 

BILLEDKUNST - GRUNDSKOLEN

Slutmål 5. klassetrin/valgfag

Billedkundskab

• anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form

Billedfremstilling

• anvende arkitektur bl.a. ved udformning af enkle modeller

 

 

Moderne boligbyggeri

 

 

 

Se nogle forslag til moderne boligbyggeri f.eks. BIG,(www.BIG.dk > programmatic  > housing > MTN), med MTN projektet i Ørestad eller Hennning Larsens tegnestue www.hlt.dk (projekter à 2006 bølgen i Vejle)  f.eks. ”Bølgen” i Vejle, 2006. Se også Bjørn Nørgaards ”Bispebjerg Bakke” som i skrivende stund (2006) er under opførelse http://www.bjoernnoergaard.dk/.

 

Hvad tror du disse arkitekter lægger vægt på, når de tegner huse?

 

For at undersøge dette kan du tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 

Bygningernes udformning

Er bygningerne høje eller lave?

Hvor høje er de i forhold til mennesker? Føler voksne sig små? Føler børn sig må?

 

Hvor store er boligerne? Er samtlige boliger lige store? Kan du bare se dette, eller har du fundet svaret på internettet?

 

Er bygningernes hovedform kantet?

 

Har bygningerne (eller en bygning) en eller flere iøjenfaldende bygningselementer som vinduer, indgangsparti, tag, søjler, dekorationer?

 

Består bygningerne (eller en bygning) af ensartede elementer som vinduer, indgangspartier, tag, søjler, dekorationer?

 

Er bygningen anderledes, end de bygninger som du kender?  Eller ligner de bare almindelige bygninger?

 

Bygninger som del af omgivelserne

Er gaden trafikeret?

Kører bilerne hurtigt igennem bydelen, eller er der ingen store veje igennem kvarteret?

 

Er gaderne meget brede? Eller netop smalle?

Er de lige og lange, eller netop buede?

 

Er der grønne områder direkte ved siden af bygningen?

Er der gademøbler (offentlige skraldespænde, bænke osv.) i gaderne?

 

Hvordan ser grundplanen af kvarteret ud? Lige linier? Hinanden krydsende gader?

 

Ser det ud til at være en bydel, hvor du er velkommen? Også som barn?

 

I danner små grupper (2-3) og laver en liste med punkter, som I synes.

Hvad vil du lægge vægt på, hvis du var arkitekt?

 

Lav, sammen med gruppen, jeres bud på et moderne kvarter.

 

I kan lave modellen i pap (hvis husene skal være kantede) eller i ler (hvis bygningerne skal være mere frie i deres udformning).

 

 

Frants Mathiesen