Kulturkanon i undervisningen
 

Introduktion

Michael G. Bindesbøll (1800-1856), Vilhelm Klein (1835-1913) ”Brumleby”

I første halvdel af 1800-tallet stiftede lægen Emil Hornemann i England bekendtskab med socialhygiejniske opfattelser. Han mødte bl.a. ideen, at byplanlægning havde indflydelse på beboernes sundhed. Omkring London byggedes i første halvdelen af 1800-tallet de første bydele, hvor byplanlægningens vigtige parametre var i overensstemmelse med de socialhygiejniske opfattelser: ”lys, luft og renlighed”. I boligbyggeri til ”de mindre bemidlede” slår denne ide først rigtigt igennem i Europa i 1920-erne og 1930-erne.

 

Hornemann tog ideerne med hjem til Danmark og på hans initiativ blev Brumleby bygget. Arkitekterne var Michael G. Bindesbøll (1800-1856), Vilhelm Klein (1835-1913).  

 

Frants Mathiesen har udviklet undervisningsmateriale om denne bydel.

Fotos er af Frants Mathiesen. 

 

Tekster

I tekstafsnittet fortælles om Brumlebys historiske baggrund, og bydelen beskrives og analyseres.

 

Kanonudvalgets begrundelse

Kernen af udvalgets begrundelse for at vælge Michael G. Bindesbølls (1800-1856), Vilhelm Kleins (1835-1913) Bromleby.

 

Arkitekturanalyse af Brumleby

En beskrivelse af bydelen.

 

Baggrund

De næste 5 afsnit introducerer forskellige aspekter fra Brumleby. Afsnittene kan læses af eleverne i 8. og 9. klasse. Tekstens dele afveksles med diskussionsspørgsmål til eleverne.

 

Kolera

En koleraepidemi har været årsagen til, at Brumleby blev bygget.

 

Boligforhold

Om boligforhold i 1800tallet.

 

M. G. Bindesbøll

En introduktion til Bindesbøll og den historicistiske byggestil.

 

Brumleby

Brumlebys historie: fra byggeri til restaurering.

 

At bo fra 60-erne til nu

Kort introduktion til at bo i nyere tid.

 

Opgaver

Frants Matiesen har udviklet 3 opgaver til grundskolen.

 

Opgave 1: Det bedste sted at bo...

Eleverne beskæftiger sig med kvaliteter i deres eget boligområde, samt andre områder.

 

Opgave 2: Naboskab

En lidt mere omfattende opgave, hvor eleverne tegner deres konkrete boligforhold. 

 

Opgave 3 - Moderne boligbyggeri

En billedsamtaleopgave, der opfordrer elever til at diskutere deres opfattelser om moderne boligbyggeri. Samtalen bruges som start til en praktisk opgave.

 

Se også kulturkanonens hjemmeside.