Kulturkanon i undervisningen
 

Litteraturliste

  • Baudrillard, Jean: Forførelse, København, Det lille Forlag, 1997
  • Beck, Steen: Mesterværker – europæisk litteratur fra Sofokles til Strindberg, København, Dansklærerforeningens Forlag, 1999
  • Beck, Steen: Mesterværker – antologi, København, Dansklærerforeningens Forlag, 1999
  • Beck, Steen: Europa, b. 1, København, Dansklærerforeningens Forlag, 2005
  • Brandes, Georg: Søren Kierkegaard, København, Gyldendals Forlag, 1967
  • Garff, Joakim: SAK, København, Gads Forlag, 2000
  • Henriksen, Aage: Kierkegaards romaner, København, Gyldendals Forlag, 1954
  • Kierkegaard, Søren: Forførerens dagbog, Nudansk udgave. København: Det lille Forlag, 1996.
  • Søren Kierkegaard Forskningscenteret: Søren Kierkegaards skrifter, Enten – Eller, første og anden del. København Gads Forlag, 1997

 

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside