Kulturkanon i undervisningen
 

Introduktion

DANSK -  STX, HF, HHX, HTX

Mål

  • Analyse og fortolkning (værklæsning)

  • Dansk litteratur med perspektiv til verdenslitteraturen

  • Samspil mellem litteratur, kultur og samfund

 

 

Søren Kierkegaard: Enten – Eller

Artiklen er rettet mod dansklærerne i de gymnasiale danskfag og har som formål at inspirere til at inddrage Enten – Eller i danskundervisningen samt at pege på mulige undervisningsforløb. Artiklen indeholder en præsentation af værket, en række forslag til sorteringer i det og til læsninger af udvalgte dele.

 

Der er flere gode grunde til, at Kierkegaard bør inddrages med en vis vægt i gymnasiets danskundervisning. For det første lader hans værker sig i høj grad læse som prosalitteratur, ikke mindst på grund af de raffinerede udsigelsesforhold, som knytter sig til hans brug af pseudonymer. I den forstand kræver Kierkegaards diskurs den form for tekstanalytisk kompetence, som netop danskundervisningen giver eleverne. For det andet har Kierkegaard skrevet tekster, som uden videre kan betragtes som skønlitterære, fx ”Forførerens Dagbog”. For det tredje behandler han på en uovertruffen original måde temaer, fx i relation til bevidsthedsudvikling og kønsidentitet, som er helt centrale i litteraturen i første halvdel af 1800-tallet. Det er således oplagt at inddrage Kierkegaard i forbindelse med den historiske læsning i dansk og her at bringe ham i selskab med samtidige forfattere som H.C. Andersen, Meïr Goldschmidt, Thomasine Gyllembourg og Steen Steensen Blicher. For det fjerde er Kierkegaard med sine dybsindige overvejelser i forhold til konsekvenserne af individualisering og kulturel frisættelse en højst moderne forfatter, som i helt elementær forstand har noget at sige til den, der orker at sætte sig ind i hans raffinerede teorier om bevidsthed, refleksion, angst osv.: For hvilket ungt menneske interesserer sig ikke for spørgsmålet om identitet, valget og kønnet, kort sagt helt fundamentale temaer, der angår spørgsmålene: Hvem er jeg? Og hvem vil jeg gerne være?