Kulturkanon i undervisningen
 

Introduktion

DANSK - STX, HF, HHX, HTX

Mål
  • Analyse og fortolkning (værklæsning)

  • Dansk litteratur med perspektiv til verdenslitteraturen

  • Samspil mellem litteratur, kultur og samfund

 

 

Inger Christensen: Sommerfugledalen

Artiklen er rettet mod dansklærerne i de gymnasiale danskfag og har som formål at inspirere til at inddrage Sommerfugledalen i danskundervisningen samt at pege på mulige undervisningsforløb. Artiklen indeholder en præsentation af værket samt en række forslag til læsninger af det.

 

Der er mange veje ind i digtsamlingen. Én er at søge viden om digtenes form, om sommerfugle og deres forvandling og om den klassiske tradition, som sonetkransen skriver sig ind i. En anden vej er som læser at overgive sig til digtenes sprog og deres mættede, sansede univers og med fantasiens hjælp følge de labyrintiske forvandlinger, som digtene beskriver. Viden om bl.a. digtenes form, om sommerfugle og deres metamorfose kan for eleverne være et første skridt ind i sonetkransens univers, som på fascinerende vis også kan blive en vej ind i digtenes betydning.