Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 5

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Samfundskritik

I Idioterne søger de unge mennesker at finde nye og mere sande værdier i livet. Gennem ”spasseriet” prøver de at finde frem til deres egen indre idiot. En indre idiot der kan give dem nogle værdier der peger i andre retninger end det moderne overflodssamfund de lever i. Ud over den abstrakte form for samfundskritik der ligger i en søgen efter nye værdier, indeholder filmen også en kritik af mere konkrete institutioner i det danske samfund. Søllerød kommune (sekvens 11,scene b), reklamebranchen (sekvens 9, scene d) og overklassen (sekvens 6, scene c) får også nogle hårde ord med på vejen.

 

  • Se programerklæringsscenen (sekvens 4, scene a) og diskuter hvad det er Stoffer forkaster ved det moderne samfund. Hvad skal en søgen efter den indre idiot føre frem til?
  • Giv en beskrivelse af hvordan henholdsvis Søllerød kommune, reklamebranchen og overklassen fremstilles.

 

Samtidig med at Idioterne kritiserer forskellige dele af det danske samfund, kritiserer den også nogle af sine egne fiktive karakterer. De unge mennesker i filmen søger en mening med livet i et grænseløst overflodssamfund. Alle muligheder er til stede for de velstillede unge og gør derfor valgene så meget sværere. De unge er i høj grad produkter af det samfund de prøver at gøre op med og har derfor, da det kommer til stykket, svært ved at gennemføre idiot-projektet.

 

  • Sammenlign programerklæringsscenen og scenen hvor Stoffer skælder de andre ud (sekvens 13, scene c og d) og diskuter Stoffers karakter, hvad er hans rolle som leder?  Hvorfor opstår der en konflikt mellem Stoffer og de andre?
  • Se scenen hvor Axel siger farvel til gruppen (sekvens 13, scene d) og scenen hvor Henrik underviser (sekvens 14, scene b og c) og giv en karakteristik af karaktererne Axel og Henrik. Hvad betyder det for filmens holdning til de unges projekt at den ikke lader dem gennemføre det endelige ”spasseri”?

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.