Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 3

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Genre

Kyskhedsløftets 8. bud lyder: Genrefilm accepteres ikke. Idioterne overholder dette bud. Filmen kan ikke umiddelbart placeres i det traditionelle genresystem, man kunne springe over hvor gærdet er lavest og kalde den en Lars von Trier-film. Alligevel har filmen en række genretræk.

 

  • Giv eksempler på konkrete scener eller temaer i Idioterne det benytter træk fra klassiske genrer.
  • Giv herunder et bud på hvilken betydning rudeknusningsscenen (sekvens 5, scene b), gruppeknaldscenen (sekvens 12, scene c) og scenen hjemme hos Karens familie (sekvens 15, scene c og d) har for filmens fortælling og publikums oplevelse af filmen.
  • Idioterne er en del af von Triers ”Guldhjertetrilogi” (Lars von Triers film, tvang og befrielse af Peter Schepelern). Sæt filmens tema og genretræk i forhold til de to andre film i denne trilogi: Breaking the Waves ’96 og Dancer in the Dark 2000.

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.