Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 2

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Kyskhedsløftet

Idioterne er lavet på baggrund af dogme 95s kyskhedsløfte. De ti regler i kyskhedsløftet sætter en række begrænsninger og krav op for Lars von Trier i arbejdet med at lave filmen.

 

  • Udvælg scener til næranalyse. Giv eksempler på hvordan de ti bud i kyskhedsløftet overholdes i scenerne.
  • Sammenlign en udvalgt scene (f.eks. en dialogscene) fra Idioterne med en tilsvarende scene fra en film der ikke er lavet efter kyskhedsløftets ti bud.
  • Diskuter hvad det betyder for publikums oplevelse af filmen at den er lavet efter kyskhedsløftets ti bud.
  • Se på sekvensinddelingen for Idioterne. Giv et bud på hvordan filmen udvikler sig dramaturgisk (se evt. undervisningsmateriale om dramaturgi på www.dfi.dk).
  • I filmen brydes den kontinuerligt fremadskridende handling af nogle små interviewscener. Diskuter disse interviewsceners betydning i filmens fortælling. Fra hvilket tidsplan fortælles disse scener? Hvilken betydning har de for vores oplevelse af Idioterne som fiktionsfilm? Hvad betyder det i denne sammenhæng at von Tries stemme høres som interviewer i flere af disse scener?
  • Idioterne er blevet kaldt den mest radikale dogmefilm (Morten Piil i Danske filminstruktører). Sammenlign Idioterne med den langt mere populære Festen (i Danmark har Idioterne et billetsalg på ca. 120.000, Festen sælger ca. 360.000 billetter, internationalt er tallene 715.000/2,4 mio. kilde: Danske filminstruktører). Hvordan adskiller de to film sig? Hvordan forholder de sig hver især til dogme 95?

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.