Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 1

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Manifestet

Dogme 95 indskriver sig i en lang tradition inden for kunstens verden for at udgive manifester og programskrifter. I 1909 kan man i Le Figaro læse Futurismens manifest af den italienske digter Marinetti og i 1924 udgiver André Breton Det surrealistiske manifest. Filmhistorisk formuleres der tanker om den italienske neorealisme af manuskriptforfatteren Cesare Zavattini i programskriftet Nogle ideer om filmkunsten i 1952, ligesom den franske nybølge bygger på tanker i Alexandre Astrucs En ny avant-gardes fødsel: Kameraet som pen fra 1948 og udbygges i Truffauts artikel En vis tendens i fransk filmkunst i 1954.

 

  • Læs dogme 95 og diskuter hensigten med manifestet.
  • Hvad hentyder manifestet til med udtryk som ”Forudsigeligheden (dramaturgien) er blevet gulvkalven hvorom der danses” og ”… sminkens ophøjelse til Gud”
  • Sammenlign en af dogmefilmene med en stor mainstreamfilm som f.eks. James Camerons Titanic fra 1997 (med sit budget på 200 mio. dollars er Titanic en af sin tids dyreste film)
  • Sammenlign dogme 95 med et eller flere tidligere manifester fra kunstens verden. Kommenter forskelle og ligheder.
  • Giv et bud på hvorfor dogme 95 får så stor opmærksomhed, ikke bare i Danmark, men i hele den vestlige filmverden. (se på www.dogme95.dk listen over samtlige dogmefilm)

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.